15 lipca 2024

Krajowa Sieć Onkologiczna: Premier mówi, że będzie sprawiedliwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dokument powstał w Ministerstwie Zdrowia. W ocenie samorządu lekarskiego kluczowe jest zapewnienie dodatkowych środków finansowych.

Premier Mateusz Morawiecki. Foto: KPRM

Ustanowienie Krajowej Sieci Onkologicznej ma doprowadzić do wzrostu efektywności leczenia nowotworów, zarówno w skali kraju, jak i na szczeblu lokalnym.

Zdaniem inicjatorów powołania sieci, będzie to możliwe dzięki standaryzacji i koordynacji procedur wysokospecjalistycznych oraz monitorowaniu jakości. W konsekwencji umożliwi to odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych oraz pozwoli na obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi.

Strukturę sieci będą tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodkami Kooperacyjnymi.
KSO zapewni strukturę, w ramach której najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze świadczenia na poziomie podstawowym.

Morawiecki: państwo musi stworzyć system

– Musimy jeszcze więcej wysiłków włożyć w profilaktykę, w jak najwcześniejsze wykrywanie nowotworów. Tak jak rolą naukowców i lekarzy jest opracowywanie skutecznych metod leczenia, tak rolą państwa i rządu jest zbudowanie systemu, aby ta wiedza i lekarstwa mogły być we właściwy sposób, na najwłaściwszym etapie zastosowane – powiedział premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej.

Szef rządu dodał, że dużym problem stanowi wykrywalność nowotworów na ich wczesnym etapie. – Ten czynnik ma być centralnym punktem całego naszego programu. Zależy nam na tym, aby poprzez wdrożenie projektu dostęp do leczenia był jak najbardziej sprawiedliwy i równomierny na terytorium całego kraju – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Niedzielski: zdecyduje konsylium

– Bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie najlepszej opieki niezależnie od tego, gdzie mieszka pacjent. To jest ważne, żeby pacjenci mogli skorzystać z najbardziej fachowej pomocy. Zaprojektowaliśmy szczególne rozwiązanie w postaci konsylium, które będzie decydowało o dalszym przebiegu leczenia z udziałem najwyższych ośrodków referencyjnych – wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedawno trwający pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej został wydłużony do końca pierwszego kwartału br. – Przedłużyliśmy pilotaż, aby ośrodki, które realizowały opiekę nad pacjentem onkologicznym, zgodnie z tymi standardami, które są zawarte w projekcie ustawy, nie musiały na tę chwilę do uchwalenia ustawy przestać realizować świadczenia zgodnie z tymi założeniami – wyjaśnił minister zdrowia.

Co zyskają pacjenci?

Po powstaniu sieci każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną opiekę onkologiczną, która będzie oparta o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Realizacja kolejnych etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, a podmioty, które znajdą się w KSO, będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.

Utworzona zostanie infolinia onkologiczna na poziomie krajowym. Będzie ona udzielać informacji o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. Infolinia będzie także umożliwiać dokonanie zapisu na pierwszorazowe świadczenie opieki zdrowotnej (po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy).

Wprowadzony zostanie również obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzanie korekt do systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów.

Stanowisko NRL

Aby Krajowa Sieć Onkologiczna spełniła swoje zadanie, potrzeba dodatkowych środków, znacznego zwiększenia zasobów kadrowych, lokalowych, wyposażenia i dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego – w taki sposób oceniała projekt Naczelna Rada Lekarska na wcześniejszym etapie prac nad tym dokumentem. Jako kluczową kwestię wskazano zwiększenie finansowania.

„Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają głównie charakter organizacyjny i bardzo ważne jest, aby na ich wykonywanie zapewnić dodatkowe i odpowiednie środki, umożliwiające także zatrudnienie dodatkowych osób, które mają wykonywać zadania opisane w projekcie ustawy. Dążenie do skoncentrowania opieki onkologicznej w Specjalistycznych Ośrodkach Leczenia Onkologicznego może poprawić jakość opieki onkologicznej, ale wymagałoby znacznego zwiększenia ich zasobów kadrowych, lokalowych, wyposażenia i dostępności” – wskazał samorząd lekarski.