13 czerwca 2024

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla wiceprezesa NRL

W sobotę 19 stycznia w czasie gali w Zabrzu wiceprezes NIL odebrał nagrodę Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: izba-lekarska.org.pl

Wiceprezesowi NRL dr. Jackowi Kozakiewiczowi wyróżnienie zostało przyznane za:

 • dbałość o stały rozwój samorządności lekarskiej, wprowadzenie nowych, pionierskich form jej działalności skierowanych do różnych pokoleń lekarzy i lekarzy dentystów,
 • traktowanie śląskiego środowiska lekarskiego jak „śląskiej rodziny lekarskiej”, w której podobnie jak w rodzinach biologicznych trzeba wspierać najmłodszych, torować drogę dla najlepszych i nie zapominać o pomocy i wsparciu dla najstarszych,
 • kształtowanie właściwej współpracy pomiędzy samorządem zawodowymi i samorządem terytorialnym,
 • rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami zawodów zaufania publicznego, utworzenie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

– Celem Laurów Umiejętności i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na autorytety – niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach, poprzez osoby, w których działaniach można je odnaleźć – mówi Tadeusz Donocik, honorowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Poniżej prezentujemy listę lekarzy będących laureatami XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji.

DIAMENTOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:

 • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

KRYSZTAŁOWY LAUR Z DIAMENTEM:

 • prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, kardiolog, wieloletni Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś, kardiochirurg, emerytowany wieloletni Kierownik Kliniki Kardiochirurgii SUM w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, nefrolog, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM w Katowicach

KRYSZTAŁOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:

 • dr n. med. Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki , rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 70-lecie uczelni

PLATYNOWY LAUR (w kategorii: Medycyna i inżynieria biomedycyna):

 • prof. dr hab. n med. Anita Olejek, kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI (w kategorii: Medycyna i inżynieria biomedycyna):

 • dr n. med. Piotr Brewczyński, specjalista alergolog, kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Agata Stanek, zastępca kierownika Oddziału Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, konsultant województwa śląskiego w dziedzinie angiologii
 • dr hab. n. med. Jacek Zamłyński, adiunkt habilitowany w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach

Źródło: ŚIL,rig.katowice.pl