27 maja 2024

Kto jest w prezydenckiej Radzie do spraw Ochrony Zdrowia?

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw Ochrony Zdrowia. Jej prace będą kontynuacją aktywności Sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.

Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP

– Wielkim wyzwaniem jest pokonanie pandemii COVID-19, co możliwe będzie przede wszystkim poprzez realizację Narodowego Programu Szczepień. Na pewno to będzie istotny punkt prac rady przez najbliższy czas, ale liczę na to, że wkrótce pokonamy pandemię i będziemy mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem innych obszarów ochrony zdrowia w Polsce – powiedział prezydent Andrzej Duda.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski oraz szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.

Główne zadania rady to:

 • analiza aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • tworzenie forum debaty,
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieraniem działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatywy legislacyjnej,
 • promowanie postaw prozdrowotnych.

Skład Rady do spraw Ochrony Zdrowia:

 • prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP
 • Marek Balicki, były Minister Zdrowia
 • prof. dr hab. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Sabina Bigos-Jaworowska, wiceprezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz przedstawiciel Pracodawców Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
 • dr Maciej Dercz, dyrektor Instytutu Prawa Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Radca prawny „Maximus”, Kancelaria Radcy Prawnego
 • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska, geriatra, pracuje w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
 • dr Aurelia Ostrowska, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON
 • dr hab. Jarosław Pinkas, były sekretarz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny
 • prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, dyrektor ds. medycznych, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • prof. dr hab. Piotr Radziszewski, ekspert z zakresu uroonkologii, neurourologii i zdrowego starzenia się mężczyzn, kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr Marek Styczkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii w woj. podkarpackim
 • Michał Sutkowski, prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju Uczelni Łazarskiego, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
 • dr hab. Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
 • prof. dr hab. Jerzy Walecki, kierownik Zakładu Radiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA
 • Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki

W innym terminie akty powołania otrzymają:

 • dr Konrad Dziobek, doradca Prezydenta RP, lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, dyrektor generalny firmy Hipokrates
 • prof. dr Waldemar Priebe, pracuje w MD Anderson Cancer Center, Houston (USA)
 • prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN, członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów