19 lipca 2024

Kto może zlecić test i na podstawie jakich kryteriów?

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się ponownie do GIS Jarosława Pinkasa o jednoznaczne określenie, który lekarz może wystawić zlecenie na wykonanie testu na obecność koronawirusa i na podstawie jakich kryteriów klinicznych lub epidemiologicznych powinien to zrobić.

Foto: pixabay.com

W piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreślił, że lekarze powinni mieć możliwość zlecenia testu sobie oraz innemu personelowi medycznemu nawet bez wystąpienia objawów zakażenia czy udokumentowanego kontaktu z osobą zakażoną.

„Ze względu na dużą liczbę zakażeń w kraju oraz bezobjawowego przebiegu infekcji u ok. 80 proc. zakażonych, wykonywanie testów członkom personelu medycznego powinno być działaniem rutynowym i cyklicznym, a przez to skutecznie zapobiegającym rozszerzaniu się zakażeń. Przy niskich zasobach kadrowych jest to konieczne, aby nie ograniczać dostępności leczenia pacjentom innych schorzeń” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIL.

Według prof. Andrzeja Matyi, odpowiedzi na pytania jak walczyć z epidemią, lekarze powinni otrzymać od władz publicznych.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oczekuje jednoznacznego określenia, że zlecenie może wystawić każdy wykonujący zawód lekarz bez względu na miejsce i formę zatrudnienia oraz wskazania w jakiej sytuacji jest to uzasadnione, zaznaczając, że przyczyna niewykorzystania dostępnej od niedawana, zwiększonej liczby testów, leży w braku właściwej komunikacji organów państwa odpowiedzialnych za prowadzenie walki z epidemią ze środowiskiem lekarskim.

Ponadto w piśmie do GIS prof. Andrzej Matyja poruszył kwestię lekarzy chcących korzystać z możliwości wykonania testów, ale napotykających przy tym na prozaiczne problemy, m.in. sposobu pozyskania wymazówek, możliwych miejsc dokonania pobrania oraz przekazania próbek do laboratorium. „Wszystkie te trudności czy wątpliwości powinny zostać wyjaśnione przez właściwe władze publiczne, a wyjaśnienia przekazane lekarzom, aby mogli skutecznie zajmować się pacjentami” – czytamy na stronie NIL.