23 czerwca 2024

Kto wszedł w skład komisji i zespołów NRL?

Poniżej przedstawiamy listę członków komisji i zespołów, wybranych na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej w tajnym głosowaniu w ubiegły piątek. Nie jest to jeszcze ostateczna lista. Na członków niektórych komisji odbędzie się jeszcze ponowne głosowanie na następnym posiedzeniu NRL, ponieważ część kandydatów otrzymała taką samą ilość głosów.

Foto: Marta Jakubiak

Oto aktualna lista członków komisji i zespołów (podajemy za Uchwałą Nr 14/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 maja 2014 roku):

 • Komisja Etyki Lekarskiej: Andrzej Baszkowski, Konstanty Radziwiłł, Marta Klimkowska-Misiak Włodzimierz Gajewski, Andrzej Krawczyk, Mariusz Stępień, Ryszard Kępa, Marta Rodziewicz-Kabarowska;
 • Komisja Finansowo-Budżetowa: Karina Buxakowska, Krzysztof Gaweł, Ryszard Golański, Zbigniew Kijas, Piotr Laska, Mieczysław Musiałek, Alfred  Orłowski, Jacek Tętnowski, Jarosław Zawiliński;
 • Komisja Kształcenia Medycznego: Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Klaudiusz Komor, Jerzy Friediger, Teresa Bachanek, Dorota Radziszewska, Radosława Staszak-Kowalska, Maciej Michalik, Bartłomiej Guzik, Jolanta Orłowska-Heitzman, Tadeusz Pawlikowski, Alicja Marczyk-Felba, Grażyna Sławeta, Lesław Pypeć;
 • Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów: Tadeusz Chowaniec, Stanisław Dzieciuchowicz, Ryszard Grabowski, Aniela Ptak, Apolonia Szajner, Halina Teodorczyk, Barbara Wierzbicka-Gałgańska;
 • Komisja Organizacyjna: Marek Jodłowski, Paweł Susłowski,  Mariusz Malicki, Mariusz Janikowski, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Maria Dura, Paweł Czekalski, Maciej Borowiecki, Jacek Kotuła;
 • Komisja ds. Młodych Lekarzy: Joanna Lemańska-Tkaczyńska, Marta Szadurska-Noga, Adam Gorczyński, Kaja Lisak, Tomasz Mazur, Łukasz Szmygel, Łukasz Woźniacki, Anna Zajączkowska;
 • Komisja ds. Sportu: Ryszard Golański, Maria Szuber, Marcin Wroński, Zbigniew Kijas, Maciej Mrożewski, Jerzy Pabis, Grzegorz Czajkowski, Beata Warzecha, Aleksander Skop;
 • Komisja Legislacyjna: Zbigniew Brzezin, Andrzej Cisło, Jolanta Małmyga, Halina Porębska, Tomasz Romańczyk, Grzegorz Wrona, Jarosław Wanecki, Paweł Barucha, Ewa Kralkowska;
 • Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej: Romuald Krajewski, Klaudiusz Komor, Grzegorz Mazur, Konstanty Radziwiłł, Halina Borgiel-Marek, Marek Stankiewicz, Kazimierz Bryndal, Grażyna Sławeta, Anna Śpiałek;
 • Komisja ds. Kultury: Jerzy Lach, Joanna Maślankowska, Marek Stankiewicz, Dariusz Hankiewicz, Włodzimierz Cerański, Grzegorz Góral, Urszula Chonin;
 • Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców: Marek Jodłowski, Romuald Krajewski, Jolanta Szczurko, Maria Dura, Marek Stankiewicz, Małgorzata Klimza, Roman Olszewski, Dariusz Paluszek, Mery Topolska-Kotulecka;
 • Zespół ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów: Grzegorz Mazur, Jerzy Gryko, Marek Lewandowski, Andrzej Kunkel;
 • Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Podmiotach Leczniczych: Halina Bobrowska, Paweł Czekalski, Julian Wróbel;
 • Zespół ds. Praktyk Lekarskich: Teresa Bujko, Małgorzata Lindorf, Wojciech Ratajczak, Katarzyna Bojarowska.

Przypominamy, że przewodniczący komisji i zespołów problemowych zostali wybrani 4 kwietnia na pierwszym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji (zobacz listę).