24 maja 2024

Kto zajmie się oceną narażenia zawodowego? Ryzykowna zmiana

Wkrótce zmieni się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.

Foto: pixabay.com

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwości budzą proponowane zmiany do § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych.

Obecnie obowiązują zapisy wskazujące trójstopniową ocenę narażenia zawodowego przy orzekaniu odnośnie chorób zawodowych. W projekcie rozporządzenia wskazano, że oceną narażenia zawodowego miałby zajmować się tylko właściwy państwowy inspektor sanitarny.

„Opieranie się na ocenie narażenia zawodowego, sporządzonej wyłącznie przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, zarówno przy wydawaniu orzeczenia lekarskiego przez jednostkę orzeczniczą jak i przy wydawaniu decyzji przez inspektora sanitarnego jest dość ryzykowne” – wskazuje Prezydium NRL.

Samorząd lekarski zaproponował, aby w projekcie rozporządzenia zawrzeć zapisy umożliwiające sporządzenie oceny narażenia zawodowego również przez jednostkę orzeczniczą, która w razie zaistniałych wątpliwości byłaby uzupełniona o dane otrzymane w trakcie oceny narażenia zawodowego sporządzonej przez Sanepid.