24 maja 2024

Kwalifikacja do szczepienia. Rozporządzenie opublikowane

Poszerzenie listy zawodów mogących kwalifikować do szczepienia przeciw COVID-19 stało się faktem. To jeden z kroków w kierunku przyspieszania akcji szczepień.

Minister Michał Dworczyk. Foto: Krystian Maj/KPRM

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami badanie kwalifikacyjne może przeprowadzać osoba, która:

  • wykonuje zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej;
  • wykonuje zawód fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego i uzyskała dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • kształci się: na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim lub na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo i uzyskała dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie, oraz przeprowadza badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej.

– O ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz, i to była taka polska specyfika, o tyle dziesięć razy więcej teraz osób będzie dopuszczonych do kwalifikacji – mówi Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień, dodając, że Polska dołącza do „bardzo wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia”.