15 czerwca 2024

Kwalifikacja wojskowa przyszłych lekarek? Co będzie w rozporządzeniu?

Przepisy przygotowywanego przez MON rozporządzenia Rady Ministrów będą dotyczyły kobiet, które kończą studia lub naukę na kierunku: medycznym, pielęgniarskim, analityki medycznej czy ratownictwa medycznego.

Foto: https://twitter.com/12Dywizja

30 listopada w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu rządowego rozporządzenia w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Projektowany akt prawny określa grupę kobiet, która zostanie poddana obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz określa stanowiska służbowe lub funkcje, na których kobiety te będą mogły pełnić czynną służbę wojskową.

Do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwane kobiety które kończą studia lub naukę na kierunku:

  • medycznym,
  • weterynaryjnym,
  • pielęgniarskim,
  • psychologicznym,
  • analityki medycznej,
  • ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie wskazuje również stanowiska służbowe i funkcje, na które kobiety będą mogły zostać wyznaczone w razie konieczności ich powołania do obligatoryjnych niezawodowych form służby wojskowej (w razie ich wprowadzenia).

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu i przedłożenie go Radzie Ministrów jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2022 r.