12 lipca 2024

Kwitnie współpraca rzeczników odpowiedzialności zawodowej

Kwitnie współpraca rzeczników odpowiedzialności zawodowej zawodów zaufania publicznego.

Foto: nil.org.pl

W połowie października w siedzibie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne.

Omówiono m.in. konsekwencje prowadzenia postępowania przez rzecznika lub wydania orzeczenia przez członka sądu dyscyplinarnego, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne / postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, wykonywanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz zmiany w Kodeksie postępowania karnego.

Poza NROZ Grzegorzem Wroną w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Kolejne spotkanie ma się odbyć już za kilka tygodni.