24 czerwca 2024

LAAO i ICE pomagają osobom z migotaniem przedsionków i narażonym na udar

Pomorscy kardiolodzy wykonali trzy zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka z wykorzystaniem systemu echokardiografii wewnątrzsercowej. To bardzo ważna wiadomość dla osób chorujących na serce, a dodatkowo, w wyniku innych schorzeń, mających problemy z przełykiem.

Foto: UCK

Lekarze z Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku przeprowadzili trzy zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka (ang. LAAO – left atrial appendage occlusion) z wykorzystaniem systemu echokardiografii wewnątrzsercowej (ang. ICE – intracardiac echocardiography).

Zabiegi LAAO wykonuje się u pacjentów z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu, którzy nie mogą stosować leczenia przeciwzakrzepowego z powodu wysokiego ryzyka powikłań krwotocznych.

Rutynowo zabiegi tego typu wykonuje się pod kontrolą echokardiografii przezprzełykowej (ang. TEE – transoesophageal echocardiography).

– U części pacjentów kwalifikowanych do LAAO ryzyko związane z wykorzystaniem obrazowania metodą TEE jest zbyt wysokie ze względu na poważne zmiany chorobowe przełyku. To dotychczas uniemożliwiało wykonanie zabiegu – mówi dr n. med. Dariusz Ciećwierz, koordynator Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Kliniki Kardiologii UCK.

 Obrazowanie metodą ICE pozwala na bezpieczne wykonanie zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka również w tej grupie chorych, ponieważ specjalną sondę ultrasonograficzną wprowadza się nie do przełyku, lecz przez układ żylny pacjenta, bezpośrednio do jam serca. Dodatkową korzyścią tego rozwiązania jest większy komfort pacjenta w trakcie zabiegu, dzięki czemu można uniknąć sedacji czy znieczulenia ogólnego – dodaje.

Szczególną grupą pacjentów kwalifikowanych do zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka są chorzy z marskością wątroby, u których wytworzyły się żylaki przełyku.

– Mogą one powodować ciężkie krwawienia, co sprawia, że u części takich pacjentów nie ma możliwości leczenia przeciwzakrzepowego i proponuje się zabieg LAAO. Z drugiej strony wprowadzenie sondy ultrasonograficznej do zmienionego chorobowo przełyku samo w sobie wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia krwawienia z żylaków. U takich chorych mamy obecnie możliwość wykonania zabiegu z zastosowaniem obrazowania metodą ICE – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski, koordynator Oddziału Chorób Strukturalnych I Kliniki Kardiologii UCK.

Zespół lekarski I Kliniki Kardiologii w składzie: dr n. med. Piotr Drewla, dr n. med. Rafał Gałąska i dr n. med. Maksymilian Mielczarek wykonał dotychczas ponad 130 zabiegów LAAO, jednak wdrożenie nowatorskiej techniki obrazowania, jaką jest ICE, było istotnym wyzwaniem ze względu na konieczność znacznej modyfikacji techniki przeprowadzanego zabiegu.

W ramach przygotowania do wprowadzenia metody do praktyki klinicznej w UCK, zespół zabiegowy miał możliwość przetrenowania jej zastosowania na zaawansowanym symulatorze w Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Zabiegi wykonano u dwóch pacjentów z zaawansowanymi żylakami przełyku z powodu marskości wątroby oraz u pacjentki z wrodzoną naczyniakowatością krwotoczną (choroba Rendu-Oslera-Webera). Nadzór merytoryczny w trakcie pierwszych przeprowadzonych zabiegów sprawował dr hab. n. med. Witold Streb ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Źródło: UCK w Gdańsku