23 czerwca 2024

Opalanie + kąpiel = wstrząs anafilaktyczny

Najpierw długie opalanie, potem kąpiel w zimnej wodzie – takie zachowanie sprzyja wystąpieniu anafilaksji. W ramach współpracy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i kampanii „Przygotuj się na wstrząs!” wokół terenów wodnych w całej Polsce pojawią się materiały edukacyjne, ostrzegające przed niebezpieczeństwem anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego.

Organizatorzy kampanii chcą uczulić przebywających nad wodą turystów, że nie tylko należy chronić się przed promieniami słońca lub kąpać jedynie w dozwolonych miejscach, ale także mieć na uwadze, że gwałtowna zmiana temperatury podczas wchodzenia do chłodnej wody po uprzednim intensywnym nasłonecznianiu może obniżać próg dla wyzwolenia reakcji alergicznej i sprzyjać wystąpieniu anafilaksji.

Anafilaksja objawia się upośledzeniem drożności dróg oddechowych i/lub objawami ze strony układu krążenie (wiodący objaw to spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszona akcja serca, zasłabnięcie lub utrata przytomności). Zwykle występują także objawy skórne w postaci pokrzywki i świądu skóry.

Najcięższą postacią anafilaksji jest wstrząs anafilaktyczny, czyli zespół ciężkich zaburzeń czynności organizmu wywołanych nagłym niedotlenieniem, najczęściej w następstwie ostrych zaburzeń w układzie krążenia. W miarę rozwoju reakcji wstrząsowej stopniowo dochodzi do upośledzenia funkcji narządów najbardziej wrażliwych na niedotlenienie.

Im szybciej wystąpią objawy tym z reguły gwałtowniejszy jest ich przebieg i tym większe zagrożenie dla zdrowia i życia. Praktyka pokazuje, że anafilaksja jest nieprzewidywalna – trudno jest przewidzieć jej wystąpienie i przebieg. Najczęściej występuje nagle u dotychczas zdrowej osoby.

– Wstrząs anafilaktyczny jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia. Świadomość tego, że może do niego doprowadzić nieodpowiednie przygotowanie przed wejściem do wody, jest kluczowa. Chcemy przeciwdziałać takim wypadkom i przekazywać tę wiedzę, ponieważ może ona komuś uratować życie – podkreśla Paweł Błasiak, wiceprezes zarządu głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Plakaty i ulotki, przygotowane w ramach współpracy WOPR i kampanii „Przygotuj się na wstrząs!”, pojawią się na głównych kąpieliskach w całej Polsce. Wspólna ma trwać przez całe lato. W ramach zaplanowanych działań odbędzie się m.in. cykl szkoleń dla ratowników WOPR, podczas których omówione zostaną szczegółowo zagadnienia związane z identyfikowaniem objawów anafilaksji i udzielaniem pomocy osobie we wstrząsie anafilaktycznym.


Więcej o medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym piszemy tutaj.