13 czerwca 2024

Leczą się po swojemu i nie mówią o tym lekarzom

Pacjenci znacznie częściej korzystają z komplementarnych metod leczenia niż sądzą prowadzący ich onkolodzy – wynika z wyników badania zaprezentowanego podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO).

Foto: pixabay.com

Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology) przedstawiono wyniki ankietowego badania oceniającego częstość stosowania alternatywnych i komplementarnych metod leczenia wśród chorych na nowotwory.

73 proc. chorych na raka piersi przyznało się do ich stosowania. Co ciekawe, w opinii onkologów odsetek osób wspomagających klasyczną medycynę innymi technikami był niższy – 43 proc. W opinii autorów badania tak znaczne rozbieżności wskazują na braki w komunikacji lekarzy z pacjentami.

Według przeprowadzonej ankiety zaledwie połowa onkologów rozmawia ze swoimi chorymi o alternatywnych metodach leczenia. 28 proc. pacjentów podało, że wiedzę o komplementarnych technikach uzyskało od prowadzącego lekarza, przy czym najczęściej dotyczyła ona grup wsparcia (55 proc.), a znacznie rzadziej akupunktury czy akupresury (28 proc.) czy muzykoterapii (16 proc.).

Nie wynika to bynajmniej ze sceptycyzmu medyków. Dwie trzecie lekarzy dwie trzecie pacjentów uznało pozytywny wpływ metod komplementarnych i zmiany stylu życia na samopoczucie. Natomiast zaledwie 36 proc. onkologów i 60 proc. chorych uważa, że wpływają one pozytywnie na wyniki leczenia.