24 maja 2024

Leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Stanowisko Prezydium NRL

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, o którym powiadomił Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych, pismem z dnia 23 października 2020 r., znak: DSOZ-SRL.400.4.2020 2020.148195.BOST, pozytywnie ocenia zmiany zwiększające wagę punktową kinezyterapii indywidualnej i wizyty fizjoterapeutycznej co służy przygotowaniu najbardziej adekwatnego programu fizjoterapeutycznego dla konkretnego pacjenta na aktualnym etapie leczenia.

Prezydium NRL negatywnie ocenia jednak obniżenie wartości punktowej za zabiegi fizykoterapii. Należy zauważyć, że każdy oferent podpisujący umowę na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej zobowiązany jest do wykazania posiadania drogich urządzeń do wykonywania zabiegów fizykoterapii. Wobec zmniejszenia rentowności zabiegów fizykoterapii i czasochłonności kinezyterapii indywidualnej trudno mówić o zrównoważeniu dokonanych zmian. Zmiany w organizacji świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej powinny iść w kierunku promocji kompleksowości rehabilitacji z uwzględnieniem kluczowej roli kinezyterapii a nie obniżaniu wyceny i rentowności określonych zabiegów fizykoterapii.