27 maja 2024

Lekarz nie ukończy specjalizacji na wolontariacie

– Obecnie nie ma możliwości kontynuowania uprzednio zawartych umów o szkolenie specjalizacyjne w trybie wolontariatu – wynika z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego na pismo prezesa NRL Andrzeja Matyi.

Foto: pixabay.com

To zła informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do dnia wejścia w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw realizowali specjalizację w ramach wolontariatu.

„Minister sugeruje, że podmioty szkolące powinny dokonać ich aneksowania, w celu wprowadzenia do treści umów zapisów o wynagrodzeniu nie niższym niż minimalna stawka godzinowa za pracę, ustaloną na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” – czytamy na stronie NIL.

Od dłuższego czasu samorząd lekarski zwraca uwagę, że sporo jednostek szkolących z pewnością nie przekształci dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne, co oznacza, że szkolenie specjalizacyjne wielu lekarzy i lekarzy dentystów zostanie przerwane.

„Nie wolno zmieniać reguł szkolenia specjalizacyjnego w jego trakcie i uniemożliwiać lekarzom ukończenie kształcenia, a rolą Ministerstwa Zdrowia powinno być poszukiwanie rozwiązań pozwalających na dokończenie specjalizacji. Pozostawianie lekarzy, których dotyczy ten problem, na przysłowiowym lodzie to nieprawdopodobne, wręcz marnotrawienie potencjału kadrowego polskiej służby zdrowia” – wskazano na stronie NIL.

Naczelna Izba Lekarska nie może akceptować tego, że z jednej strony utrudnia się polskim lekarzom i lekarzom dentystom uzyskanie specjalizacji, pomimo że w tym samym czasie pod pretekstem pandemii ułatwia się dostęp do zawodu lekarzom posiadającym dyplomy uzyskane poza Unią Europejską.

„Trzeba mieć na względzie, że nieprzychylna wobec specjalizujących się postawa Ministerstwa Zdrowia, połączona z faktem, że wielu polskich lekarzy jest już zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy, sprzyjać będzie podejmowaniu przez polskich lekarzy decyzji o wyjeździe za granicę” – podkreślono w opublikowanym komunikacie.