24 kwietnia 2024

Lekarz to zawód szczególny

W jaki sposób znowelizować Kodeks Etyki Lekarskiej? Czy lekarz i lekarz dentysta może występować w reklamie? Jak wyglądają relacje między prawem i etyką?

Fot. shuterstock.com

Na te pytania próbowano odpowiedzieć w czasie konferencji „Rozmowy o etyce – Kodeks Etyki Lekarskiej, reklama, psychiatria” zorganizowanej przez Komisję Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku i Śląską Izbę Lekarską, która odbyła się 7 października 2023 r. w Gdańsku.

W jej trakcie eksperci rozmawiali również o antropologicznych podstawach humanizmu w psychiatrii, etyce lekarskiej w praktyce lekarza seksuologa czy też autonomii pacjenta w aspekcie stosowania procedury ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Dr Artur de Rosier, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL:

Nowelizacja przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej wymaga konsultacji z lekarzami, dla których samorządność stanowi ważną sferę ich zawodu oraz specjalistami, których wiedza i doświadczenie z pewnością przyczyni się do stworzenia przejrzystych i sprawiedliwych przepisów. Podczas spotkania w Gdańsku dyskutowaliśmy nad zmianami w KEL.

Prof. Paweł Łuków, filozof i etyk, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Lekarz to zawód szczególny, w którym powierza się coś, co jest dla każdego człowieka fundamentalnie ważne, niezależnie od tego, jakiego jest wyznania, pochodzenia i płci. Prawie każdemu zależy na tym, żeby być zdrowym i możliwie długo żyć. To są dobra fundamentalne, potrzebne każdemu z nas, niezależnie od tego, jakie mamy cele i wartości. Lekarze są tymi, którzy się o te rzeczy troszczą.

Obszerna relacja z tej konferencji autorstwa red. Adriana Boguskiego jest dostępna na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.