15 czerwca 2024

Lekarze apelują do władz. Chcą stanowczych decyzji w walce z COVID-19

Niekorzystnie kształtująca się od dłuższego czasu sytuacja epidemiczna wymaga podjęcia stanowczych kroków – wskazuje Prezydium NRL w stanowisku, w którym wyraża poparcie dla apelu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Foto: pixabay.com

W niedzielę członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zaapelowali o:

  • podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy,
  • podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nie posiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu,
  • podjęcie działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami,
  • zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Apel Zarządu Głównego PTEiLChZ został skierowany do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP.

„W sytuacji niepokojąco wzrastającej liczby zakażeń i zgonów spowodowanych COVID-19, pojawianiem się nowych wariantów wirusa, które w innych krajach spowodowały już wprowadzenie restrykcji przez tamtejsze władze Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że władze publiczne powinny bezwzględnie wysłuchać głosu specjalistów z dziedziny epidemiologii i chorób zakaźnych” – uważa samorząd lekarski

W ocenie Prezydium NRL niekorzystnie kształtująca się od dłuższego czasu sytuacja epidemiczna w kraju wymaga podjęcia stanowczych kroków, które – według dostępnej obecnie wiedzy naukowej – mogą przyczynić się zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 oraz zabezpieczyć dostęp osób z innymi schorzeniami do opieki zdrowotnej. „Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych są wyraźnym sygnałem, że dalsza bezczynność władz jest rażącym zaniedbaniem bezpieczeństwa publicznego i zdrowia mieszkańców kraju” – wskazano w stanowisku.