21 kwietnia 2024

Lekarze i pacjenci mają tego samego wroga

– My, polscy lekarze, chcemy mieć obok siebie pacjentów, a nie świadczeniobiorców. Lekarze i pacjenci są po tej samej stronie. Naszym przeciwnikiem jest choroba – powiedział wiceprezes NRL dr Jacek Kozakiewicz.

Foto: archiwum UKSW

Słowa te padły w sobotę w Auli św. Jana Pawła II w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w czasie VIII Konferencji Ochrony Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności” poświęconej niepełnosprawności.

Konferencję otworzył rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, który zwrócił uwagę na potrzebę wspólnych działań humanistów i przyrodników w obrębie ochrony zdrowia i promocję integralnego podejścia do cierpiącego człowieka. Podziękował środowisku medycznemu za wsparcie inicjatywy powstania Wydziału Medycznego na UKSW.

Wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz zaapelował o wspieranie świata lekarskiego walczącego o to, by nie odzierać medycyny z pierwiastka humanistycznego. – Sprzeciwiajmy się razem fetyszowi pieniądza, zysku za wszelką cenę i biurokracji. To oddziela nas od chorego – podkreślił przedstawiciel samorządu lekarskiego.

– Życie jest niezwykle złożone – mówił Jacek Kozakiewicz, przypominając, że w ślad za wielkim  polskim genetykiem, kawalerem Orderu Orła Białego, prof. Mieczysławem Chorążym, mówić należy o fenomenie życia. – Prof. Chorąży, mówiąc u cudzie urodzin, zadaj pytanie, jak długi jest łańcuch DNA u przeciętnego człowieka ważącego 70 kg. To dziesiątki jednostek astronomicznych, a jedna taka jednostka astronomiczna to odległość z ziemi do słońca – powiedział wiceprezes NRL.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski, odwołując się do swojego doświadczenia pracy z chorymi jako lekarz, zaznaczył, że między innymi dzięki takim inicjatywom naukowym, podchodząc do łóżka chorego dostrzega jego osobę, a nie tylko cyfry z karty gorączkowej. W spotkaniu wzięło udział 150 osób, wygłoszono 18 referatów z dziedzin medycyny i teologii podejmujących zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnością.

Organizatorami konferencji była Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Wydział Teologiczny UKSW, a współorganizatorami m.in. Koło Naukowe Teologów UKSW, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – Oddział Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor UKSW.