15 czerwca 2024

Lekarze na pikniku rodzinnym zawodów zaufania publicznego (foto)

Przedstawiciele 14 samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej, wzięli udział w sobotnim pikniku w Warszawie zorganizowanym w rocznicę podpisania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Foto: NIL

Na stoiskach nad Wisłą odbyły się pokazy edukacyjne i konkursy, a ponadto zostały przygotowane atrakcje dla dzieci. Przedstawiciele wszystkich samorządów przybliżali na czym polega ich codzienna praca.

Naczelna Izba Lekarska, przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, przeprowadziła m.in. krótkie warsztaty i prezentacje dotyczące profilaktyki i samobadania. Odwiedzający mogli wziąć udział w lekcji szycia chirurgicznego, a dzieci uczestniczyły w zabawie edukacyjnej „Szpital Pluszowego Misia”. Wykonywano pomiary ciśnienia i glikemii oraz rozmawiano o bezpieczeństwie leczenia. Podczas otwarcia pikniku Naczelną Radę Lekarską reprezentował członek Prezydium NRL Mikołaj Sinica.

W pikniku, który odbył się pod hasłem #Zaufani, oprócz samorządu lekarskiego, udział wzięli: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Krajowa Izba Architektów RP, Krajowa Izba Komornicza, Krajowa Izba Kuratorów, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Izba Adwokacka, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Rzeczników Patentowych.