18 lipca 2024

Lekarze pytają o tarczę antykryzysową. Jest odpowiedź prezes ZUS

Nie brakuje wątpliwości co do regulacji składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Adresatem wielu pytań jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska. Foto: Adam Guz / KPRM

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Czy można łączyć pomoc z tytułu zwolnienia ze składek z innymi formami pomocy (np. z tytułu przestoju)? Czy jest zasadne występowanie już teraz, w kwietniu, po złożeniu deklaracji za marzec, z wnioskiem o zwolnienie ze składek za cały trzymiesięczny okres?

Między innymi o to zapytał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w piśmie skierowanym do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej. Z odpowiedzi otrzymanej od prezes ZUS wynika, że wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od złożenia dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku, a Zakład musi najpierw poznać wysokość wszystkich należności do umorzenia (więcej na ten temat na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej).

Tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego, inwestycjach publicznych. Rząd zapewnia, że tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny.