23 maja 2024

Lekarze stworzyli bazę wiedzy o COVID-19

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.infocovid19.pl – można tam znaleźć zweryfikowane naukowo informacje na temat COVID-19, a także zbiór aktualnych aktów prawnych związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa w naszym kraju.

Foto: pixabay.com

Stworzona baza wiedzy jest projektem społecznościowym OIL w Gdańsku.

Wszyscy konsultanci oraz członkowie zespołu redakcyjnego są lekarzami i lekarzami dentystami zrzeszonymi w gdańskiej izbie.

Jak zapewniają autorzy portalu, publikacje są przygotowywane przy pomocy wybitnych ekspertów z wielu dziedzin i oparte wyłącznie na wiarygodnych źródłach naukowych oraz oficjalnych opracowaniach polskich oraz międzynarodowych instytucji. Dodatkowo na stronie znajduje się zakładka z linkami do najciekawszych internetowych źródeł wiedzy na temat pandemii COVID-19.

„W środowisku lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zrodziła się potrzeba stworzenia wiarygodnej bazy informacji o nowym zagrożeniu epidemiologicznym, z którym musimy się zmagać. Z jednej strony bowiem codziennie publikuje się bardzo wiele informacji, z drugiej – ich selekcja i weryfikacja napotyka na poważne trudności. Jednocześnie to właśnie wiedza oparta na wiarygodnych źródłach jest naszym podstawowym narzędziem w trudnej pracy z pacjentami w okresie pandemii” – czytamy na stronie www.infocovid19.pl.

Jak informują jej twórcy, stworzono ją na wzór organizacji zespołów tworzących otwarte i bezpłatne oprogramowanie komputerowe, a konsultanci oraz zespół redakcyjny pracują społecznie, tworząc wspólnie stale aktualizowane, przygotowane do szybkiego przyswojenia, informacje. „Każdy lekarz należący do OIL w Gdańsku może do naszego zespołu dołączyć jeżeli wykaże się zdolnościami do ciężkiej pracy przy gromadzeniu, weryfikacji źródłowej, tłumaczeniu i opracowywaniu aktualnych informacji. Mamy nadzieję, że w narastającym szumie informacyjnym baza wiedzy zweryfikowanej naukowo i opartej na źródłowych materiałach, okaże się przydatna” – napisano.