27 maja 2024

Lekarze w Wielkiej Brytanii nie są wystarczająco chronieni

Mogłoby się wydawać, że największy kryzys związany z brakiem dostępności środków ochrony indywidualnej dla medyków to już przeszłość (przynajmniej jeśli chodzi o kraje rozwinięte).

Foto: pixabay.com

Tymczasem – jak pokazują wyniki sondażu przeprowadzonego przez British Medical Asscociation – obecnie zaledwie mniej niż jedna trzecia brytyjskich lekarzy czuje się wystarczająco chroniona przed wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy.

Badania wśród lekarzy na temat dostępności ŚOI w placówkach medycznych BMA przeprowadza cykliczne. Wynika z nich, że w kwietniu 2020 r. tylko 11 proc. lekarzy było w pełni zabezpieczonych przed wirusem, w lipcu odsetek ten wzrósł do 41 proc.

W lutym tego roku jedynie 28 proc. respondentów zadeklarowało, że jest całkowicie chroniona przed koronawirusem podczas wykonywania obowiązków służbowych, a prawie 8 proc. – że w ogóle nie czuje się bezpiecznie. W badaniu udział wzięło ponad 8 tys. lekarzy i studentów medycyny.

Problem braków środków ochrony osobistej dla medyków został podniesiony w ostatnim czasie także m.in. w Serbii. W połowie lutego setki ludzi wyszły na ulice Belgradu, by oddać hołd lekarzom i innym pracownikom ochrony zdrowia poległym na froncie walki z pandemią.

Zgromadzeni ludzie zażądali także, aby rząd zapewnił medykom lepszą ochronę przed zakażeniem, a także poprawił warunki ich pracy i przyznał emerytury dla rodzin pracowników ochrony zdrowia, którzy zmarli w wyniku zakażenia koronawirusem. Z danych Serbskiego Związku Lekarzy i Farmaceutów wynika, że dotychczas w tym kraju zmarło z powodu COVID-19 ponad 100 medyków.

Organizacja zwraca uwagę, że w przypadku śmierci w wyniku zakażenia koronawirusem w Serbii jest nieproporcjonalnie duży odsetek zgonów w tych grupach zawodowych w stosunku do reszty populacji.

Źródło: BMA, Reuters, RWE