22 kwietnia 2024

Lekarzu, zaktualizuj swoje dane

Okręgowe izby lekarskie przypominają o obowiązku aktualizacji danych w rejestrze PWZ. Jeśli lekarz/lekarz dentysta zmieni adres zamieszkania, telefon kontaktowy czy np. e-mail, powinien o tym fakcie powiadomić izbę, której jest członkiem.

Foto: pixabay.com

Obowiązek informowania dotyczy także m.in. takich kwestii, jak zmiana imion i nazwiska, uzyskanie stopnia/tytułu naukowego, zaprzestania wykonywania zawodu na terenie Polski, przejścia na emeryturę lub rentę, a także dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. Zaktualizowane dane w rejestrze to także pewność, że lekarz otrzyma „Gazetę Lekarską” (chyba że poinformował swoją izbę okręgową, że nie chce jej otrzymywać w wersji papierowej).