17 czerwca 2024

Limit przyjęć na kierunek lekarski: tylko uczelnie ze zgodą PKA

Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek do konsultacji projekt rozporządzenia, który określa limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2024/2025. Nie uwzględniono w nim uczelni, które nie posiadają zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na rozpoczęcie kształcenia.

Fot. pixabay.com

W ocenie skutków regulacji wskazano, że dla resortu bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej jakości prowadzonego kształcenia. Dlatego w projekcie nie zostały uwzględnione propozycje uczelni, które dotychczas nie posiadają zgody PKA.

Są to – jak wyliczono – m.in. Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Wrocławska, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Akademia WSB, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu oraz filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która niedawno powstała w Bielsku-Białej.

Resort zaznacza, że ewentualna nowelizacja tego rozporządzenia oraz opis zmian dla roku akademickiego 2024/2025 w stosunku do roku akademickiego 2023/2024 nastąpi dopiero po uzyskaniu ocen PKA.

Obecnie na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9636 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 6228 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 1569 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1839 miejsc).

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1366 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 822 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 256 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 288 miejsc).

Źródło: naukawpolsce.pl