27 maja 2024

List do ministra zdrowia. Trzeba działać inaczej

15 października prezes ORL w Katowicach Tadeusz Urban wystosował list otwarty do Ministra Zdrowia, w którym zwraca uwagę, że w związku z nasileniem zakażeń COVID-19 i brakiem skuteczności dotychczasowych metod stosowanych do opanowania pandemii trzeba szukać nowych rozwiązań i niezwłocznie wprowadzać je w życie.

Foto: Wiktoria Kot

Wyraził przy tym ubolewanie, że w procesie decyzyjnym bagatelizuje się sugestie i propozycje środowiska lekarskiego. Zaproponował też dwa rozwiązania, które powinno się wziąć pod uwagę.

Pierwsze z nich to zmiana przepisów tak, aby możliwe było przyznanie lekarzom, którzy jeszcze nie zdali LEK-u, prawa wykonywania zawodu i skierowanie ich do pracy w trybie pilnym.

Drugim z proponowanych rozwiązań jest zmiana trybu przyjęć planowych tak, aby pacjent, po założeniu dokumentacji medycznej i pobraniu wymazu w kierunku SARS-CoV-2, mógł w trybie przepustki oczekiwać w domu na potwierdzenie ujemnego wyniku, po czym wracałby niezwłocznie do oddziału szpitalnego.

Taki tryb postępowania wymagałby jednoznacznego zalecenia i akceptacji przez NFZ. Zdaniem Tadeusza Urbana dzisiaj stosowana procedura pobierania wymazów u pacjentów już przebywających w szpitalu w przypadku potwierdzenia infekcji u któregokolwiek z nich powoduje konieczność odsunięcia od pracy całej rzeszy personelu, z którym miał kontakt, a nawet zamknięcia oddziału.