24 maja 2024

Lista oczekujących – nowe wytyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zmianie uległ sposób określania i przekazywania do NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

NFZ

Foto: Marta Jakubiak

Od lipca tego roku świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać te informacje co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie danych.

Nowe zasady wprowadzono zgodnie z § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1249).

Źródło: NFZ