22 lutego 2024

Lista Stu: Hamankiewicz i Krajewski w pierwszej dziesiątce (foto)

Prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz i wiceprezes NRL prof. Romuald Krajewski znaleźli się w pierwszej dziesiątce Listy Stu – prestiżowego plebiscytu najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia.

 

 

Foto: Marta Jakubiak

W poniedziałek, w obecności m.in. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ogłoszono wyniki plebiscytu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w minionym roku.

Laureatami Listy Stu 2017 zostali: Wiesław Jędrzejczak (kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii) oraz Andrzej Jacyna (p.o. prezesa NFZ).

Wyboru dokonało 36 specjalistów z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a także ekspertów ochrony zdrowia, przedstawicieli organizacji pacjentów oraz redakcji „Pulsu Medycyny”. Zgodnie z regulaminem, jury oceniało kandydatów według trzech kryteriów:

 • osiągnięcia i dokonania w 2017 roku,
 • reputacja zawodowa i wpływy w środowisku medycznym,
 • siła publicznego oddziaływania.

Laureaci w kategorii System ochrony zdrowia:

 1. Andrzej Jacyna – lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, od 14 marca 2016 r. pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; wcześniej dyrektor: Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych (1999-2001), Szpitala Grochowskiego w Warszawie, Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (2005-2008), zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie (2008-2012). 1 lutego 2016 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. medycznych.
 2. Konstanty Radziwiłł – dr n. med., specjalista medycyny rodzinnej, były minister zdrowia, senator RP.
 3. Marek Posobkiewicz – główny inspektor sanitarny, specjalista chorób wewnętrznych, organizacji ochrony zdrowia, a także medycyny morskiej i tropikalnej oraz medycyny hiperbarycznej.
 4. Piotr Gryza – wiceminister zdrowia, członek Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji; w Ministerstwie Zdrowia pełni nadzór nad działalnością NFZ, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia oraz Departament Ubezpieczenia Społecznego; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa.
 5. Maciej Hamankiewicz – dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezes Śląskiej Izby Lekarskiej.
 6. Marek Tombarkiewicz – dr n. med., specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, wiceminister zdrowia, nadzorujący departamenty: nauki i szkolnictwa wyższego, organizacji ochrony zdrowia, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego i ochrony informacji niejawnych.
 7. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – mgr farm., specjalista farmacji aptecznej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
 8. Wojciech Matusewicz – dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej, były prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (2010-2017).
 9. Małgorzata Gałązka-Sobotka – dr. n. ekon., dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, a także programu „MBA w Ochronie Zdrowia” tej uczelni, wiceprzewodnicząca rady Narodowego Funduszu Zdrowia, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, doradca prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.
 10. Romuald Krajewski – prof. dr hab. n. med., neurochirurg, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS).

Laureaci w kategorii Medycyna:

 1. Wiesław Jędrzejczak – prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog; kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.
 2. Cezary Szczylik – prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, onkolog kliniczny; pełnomocnik rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. organizacji Centrum Badań Klinicznych w Onkologii, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, założyciel i prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórca Studium Medycyny Molekularnej.
 3. Henryk Skarżyński – prof. dr hab. n. med., otochirurg, otolaryngolog, audiolog i foniatra, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach k. Warszawy, kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii.
 4. Mirosław Ząbek – dr hab. n. med., prof. CMKP, neurochirurg, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, kierownik Centrum Gamma Knife w Warszawie, współtwórca pierwszego w Europie Interwencyjnego Centrum Neuroterapii.
 5. Marian Zembala – prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, kardiochirurg, transplantolog kliniczny; pionier transplantacji płuc oraz serca i płuc w Polsce, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Torakochirurgii (EACTS), były minister zdrowia (2015), poseł RP.
 6. Michał Tendera – prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, Klinika Kardiologii i Strukturalnych Chorób Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 7. Mirosław Wielgoś – prof. dr hab. n. med., specjalista ginekologii i położnictwa, perinatolog, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Perinatologii.
 8. Alicja Chybicka – prof. dr hab. n. med., pediatra, onkolog, hematolog dziecięcy, transplantolog kliniczny, immunolog kliniczny, specjalista medycyny paliatywnej, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, poseł RP.
 9. Grzegorz Opolski – prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, wiceprzewodniczący Rady Kuratorów Wydziału PAN.
 10. Jacek Jassem – prof. dr hab. n. med., specjalista radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Akademickiej Sieci Onkologicznej oraz Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), przewodniczący Komitetu Antytytoniowego Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC), koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.