21 maja 2024

Małgorzata Kaczmarska-Banasiak (1952-2017)

Na początku czerwca pożegnaliśmy doktor Małgorzatę Kaczmarską-Banasiak. Przedwcześnie odeszła na ostatni dyżur. Była szanowanym lekarzem dentystą. Cieszyła się w środowisku powszechnym autorytetem i sympatią.

Lek. stom. Małgorzata Kaczmarska-Banasiak

Lek. stom. Małgorzata Kaczmarska-Banasiak przez wiele lat zaangażowana była w działalność na rzecz społeczności samorządowej. Była w nielicznym gronie osób, które od podstaw tworzyły w latach 1989-1990 łódzką okręgową izbę lekarską. Została pierwszą wiceprzewodniczącą rady okręgowej z grona stomatologów.

W ciągu kolejnych lat pełniła liczne funkcje w okręgowej izbie w Łodzi i w Naczelnej Izbie Lekarskiej. W drugiej kadencji była ponownie wiceprzewodniczącą ORL w Łodzi, w trzeciej – sekretarzem rady. W kolejnych dwóch kadencja ponownie została wiceprzewodniczącą rady. Z zapałem pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Stomatologicznej ORL.

Była delegatem na okręgowe i krajowe zjazdy lekarzy, członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, w trzeciej kadencji zastępcą sekretarza NRL, wiceprzewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL, a następnie sekretarzem tej komisji oraz przewodniczącą Komisji ds. Lekarzy Cudzoziemców NRL. Była też członkiem honorowej organizacji Akademii Pierra Faucharda – Sekcja Polska.

Kol. Małgorzata Kaczmarska-Banasiak urodziła się 26.10.1952 r. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Oddział Stomatologiczny Akademii Medycznej w Łodzi w 1978 r. Była specjalistą II stopnia stomatologii dziecięcej. Od 1987 r. była kierownikiem Przychodni Stomatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

Życie zawodowe i społeczne poświeciła dzieciom. Opieka nad najmniejszymi pacjentami była dla Niej nie tylko pracą i specjalizacją, ale także okazją do odważnej i konsekwentnej walki o reorganizację systemu opieki stomatologicznej, który powinien być skierowany na profilaktykę i budowanie postaw prozdrowotnych. Znana z odważnych wystąpień w obronie zawodu lekarza i lekarza dentysty.

W społeczności samorządowej dała się poznać jako bardzo dobry organizator i koleżanka, na którą można liczyć w każdej trudnej sytuacji. Swoją postawą zyskała w środowisku powszechny autorytet, szacunek i poparcie, a także sympatię. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowana została także odznaczeniem „Meritus Pro Medicis” Naczelnej Izby Lekarskiej oraz złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego” izby łódzkiej.

Niezwykle ciepła, z ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i zawsze z aktualną wiedzą dotyczącą problemów związanych z wykonywaniem praktyki lekarskiej, zarówno z punktu widzenia kierownika dużej poradni, jak i indywidulanego lekarza oraz wieloletniego działacza samorządu lekarskiego. Nie zapomnimy, że czynnie uczestniczyła zarówno w konstruowaniu katalogu świadczeń stomatologicznych, jak i zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Była twórcą i współorganizatorem wielu spotkań samorządowych, po wielogodzinnych dyskusjach dążącym do kompromisów.  Dobra koleżanka, wspaniały lekarz, działalność samorządową traktowała z pasją. Spoczywaj w spokoju, Małgosiu.

W imieniu koleżanek i kolegów:

Leszek Dudziński, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Ryszard Golański, redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”