19 czerwca 2024

Małopolski Tele-Anioł odbiera telefon, umawia lekarza i wzywa karetkę

13 ratowników medycznych, dyżury 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, każdego dnia nawet 100 konsultacji telefonicznych, dotychczas już ponad 350 osób starszych i niesamodzielnych objętych wsparciem, które noszą opaski życia oraz kolejnych 1200 czekających na włączenie do projektu.

 

Centrum Teleopieki w Suchej Beskidzkiej, tu mieści się „serce” Małopolskiego Tele-Anioła
Foto: UMWM

To tylko kilka liczb pokazujących skalę pracy Centrum Teleopieki w Suchej Beskidzkiej, czyli „w sercu” Tele-Anioła. A to dopiero początek, bo do 2020 r. pod jego skrzydła ma trafić 10 tys. osób potrzebujących wsparcia.

Małopolski Tele-Anioł to pionierskie w skali naszego kraju rozwiązanie i największy projekt otaczający teleopieką osoby starsze, samotne i niesamodzielne. Województwo Małopolskie realizuje go wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

– Małopolski Tele-Anioł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Zainteresowanie projektem jest bardzo duże, z czego ogromnie się cieszymy. Myślę, że mieszkańców przekonała prostota tego systemu. Osoba objęta opieką Tele-Anioła otrzymuje bardzo łatwą w obsłudze opaskę. Za pomocą jednego przycisku SOS może skontaktować się z Centrum Teleopieki, a tu czekają wykwalifikowani ratownicy medyczni i teleasystenci gotowi pomóc w każdej chwili – mówi marszałek Jacek Krupa.

Centrum Teleopieki Tele-Anioła działa od 1 maja br. Dziesięć dni później objęto wsparciem pierwszego uczestnika projektu. Po zaledwie trzech miesiącach osób, które mogą liczyć na całodobową opiekę ratowników i teleasystentów jest już 350. Kolejnych 1200 czeka na swoje opaski życia. – Uczestnicy projektu, którzy już zdecydowali się trafić pod skrzydła Tele-Anioła, mają od 19 do 98 lat. To pokazuje, że wbrew pozorom nie tylko seniorzy oczekiwali takiego rozwiązania – mówi wicemarszałek Wojciech Kozak, który w zarządzie województwa odpowiada m.in. za politykę zdrowotną i sprawy seniorów

– Sam często spotykam się z pozytywnymi opiniami podopiecznych Tele-Anioła. Doceniają to, że w końcu ktoś zaoferował im realne wsparcie. Z opaską na ręce czują się bezpieczni. Dlatego wszystkich, którzy jeszcze wahają się, czy dołączyć do grona uczestników, gorąco do tego zachęcam. Rekrutacja jest ciągle otwarta – przekonuje wicemarszałek Kozak, przypominając, że aplikować można do 31 października lub do wyczerpania miejsc.

Wśród podopiecznych Tele-Anioła najwięcej osób zmaga się z: nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą, cukrzycą, zwyrodnieniem stawów kończyn dolnych oraz kręgosłupa. Nad ich bezpieczeństwem czuwa 13 ratowników medycznych, którzy pełnią dyżur przez całą dobę. To oni odpowiadają na wezwania wysyłane za pomocą przycisku SOS na opasce bezpieczeństwa.

– Ratownicy udzielają wskazówek przez telefon. Z reguły takie wsparcie wystarcza, bowiem średnio na ok. 100 telefonów dziennie, w jednej sytuacji wzywamy karetkę pogotowia do osoby potrzebującej. Ale niejednokrotnie wspieramy też w innym zakresie. Umawiamy wizyty lekarzy rodzinnych lub nocnej czy świątecznej opieki lekarskiej. To pokazuje, że nasi podopieczni nam ufają, dla wielu z nich jesteśmy kimś, kto zastępuje bliską osobę – opowiada o codziennej pracy w Centrum Piotr Bodzek, prezes Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.

Ale to nie wszystko. O swoich właścicieli „dbają” też same opaski. Dzięki specjalnym aplikacjom wykonują one pomiary tętna. Dzięki temu ratownicy na bieżąco kontrolują stan danej osoby i – w razie potrzeby – mogą wystarczająco wcześnie interweniować lub wezwać karetkę. Za pomocą specjalnych sensorów rejestrowane są też upadki uczestników. W każdej chwili ratownik może więc zadzwonić i upewnić się, czy nie stało się nic groźnego.

Oprócz ratowników medycznych w Centrum Teleopieki pracuje też 10 teleasystentek i psycholog. Oni z kolei udzielają wsparcia w zakresie pomocy społecznej, informują o formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy, a także – w razie potrzeby – służą rozmową na codzienne tematy. Z takiego wsparcia można korzystać od poniedziałku do piątku przez 12 godzin dziennie. Zespół Centrum uzupełniają osoby czuwające nad prawidłowym działaniem opasek życia oraz specjaliści w terenie, którzy spotykają się z nowymi podopiecznymi i uczą posługiwania się opaską.

Oprócz teleopieki Tele-Anioł oferuje też usługi opiekuńcze świadczone w domach podopiecznych zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. Tą formą wsparcia może zostać objętych ponad 3200 osób. Będą mogły one liczyć np. na pomoc w codziennych zabiegach higienicznych czy wsparcie przy wykonywaniu obowiązków. Za tą część projektu odpowiada Caritas Diecezji Kieleckiej. Warto dodać, że w ramach projektu Tele-Anioł przewidziano również serię szkoleń. Specjalistyczne kursy przejdzie 160 opiekunów osób niesamodzielnych i ponad 1,6 tys. sąsiadów z całej Małopolski.

Jak trafić pod skrzydła Tele-Anioła? Rekrutacja do projektu Tele-Anioł trwa cały czas – nabór do I tury projektu potrwa do końca października br. lub do wyczerpania miejsc. W I naborze do projektu zostanie zakwalifikowanych 5 tys. osób niesamodzielnych, z których dodatkowo usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania zostanie objętych 1608 osób. Drugi nabór – na taką samą liczbę osób – jest planowany od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Spełnienie tych dwóch kryteriów już pozwala im wziąć udział w projekcie.

Osoby, które spełniają kryteria dodatkowe, tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 951 zł na osobę samotnie gospodarującą oraz 771 zł na osobę w rodzinie;
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;
 • otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji (szczegółowe informacje w regulaminie).

Gdzie złożyć wniosek? Formularze zgłoszeniowe można składać:

 • Osobiście (w jednym z miejsc):
  • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter),
  • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter),
  • Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter),
  • w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego,
  • w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:
   • biuro projektu Lidera – ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 e-mail: teleopieka@umwm.pl,
   • biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158,
   • biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com,
 • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł„.
 • Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.