19 czerwca 2024

Mammografia. Ważny argument za badaniami przesiewowymi

Nowotwory piersi wykryte podczas badań przesiewowych cechują się lepszym rokowaniem.

Niezależnie od podobieństwa biologicznego, nowotwory piersi wykryte w ramach przesiewowych badań mammograficznych rokują lepiej niż nowotwory wykryte w okresie pomiędzy kolejnymi badaniami przesiewowymi (tzw. nowotwory interwałowe). Sposób wykrycia nowotworu piersi mógłby więc stać się dodatkowym czynnikiem prognostycznym.

Takie wnioski stawiają autorzy pracy opublikowanej w „European Journal of Cancer”. W ich badaniu przeanalizowano wyniki 1102 Holenderek w wieku 50-70 lat, u których co 2 lata, w ramach narodowego programu przesiewowego, wykonywano mammografię. U 754 z nich nowotwór piersi wykryto podczas badań przesiewowych, zaś u 348 – pomiędzy kolejnymi badaniami.

Zależnie od wyniku wielogenowego testu predykcyjnego, pacjentki podzielono na grupy z nowotworem o genetycznym profilu wysokiego, niskiego i bardzo niskiego ryzyka. W przypadku nowotworów wysokiego ryzyka 8 lat bez przerzutów odległych przeżyło 93,8 proc. kobiet z nowotworem wykrytym w badaniach przesiewowych i 85,2 proc. kobiet z nowotworem interwałowym. Dla nowotworów interwałowych wysokiego ryzyka rozwinięcie przerzutów odległych było więc 2,4 razy częstsze niż dla podobnych genetycznie nowotworów wykrytych w czasie badań przesiewowych.

Źródło: www.ejcancer.com/article