27 maja 2024

Mapy potrzeb zdrowotnych powinny być tworzone na terenie województwa

Mapy potrzeb zdrowotnych powinny być tworzone i analizowane na terenie danego województwa, gdyż na poziomie lokalnym najpełniej i najbardziej precyzyjnie można określić potrzeby zdrowotne społeczeństwa.

Foto: mpz.mz.gov.pl

To opinia zawarta w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 17 września w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Prezydium NRL negatywnie oceniło ten projekt ustawy. Więcej na stronie www.nil.org.pl.

Mapy potrzeb zdrowotnych to dokumenty zawierające dane, analizy i prognozy przedstawione w formie tekstów, tabel i wykresów. Określają potrzeby zdrowotne poszczególnych województw oraz całego kraju – wskazują na przykład, jaka będzie przewidywana liczba zachorowań na określoną chorobę w danym regionie w nadchodzących latach i w jakim zakresie placówki ochrony zdrowia będą w stanie zrealizować związane z tym świadczenia – czytamy na stronie www.mpz.mz.gov.pl, która jest poświęcona tym dokumentom.