16 lipca 2024

Marszałek Senatu i najlepsi młodzi lekarze na posiedzeniu NRL (foto)

– Poza pełnieniem funkcji marszałka Senatu jestem lekarzem, dlatego naturalnym wydaje się fakt, że pierwsze rozmowy dotyczące sytuacji ochrony zdrowia w naszym kraju chciałbym rozpocząć z samorządem lekarskim – powiedział marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki podczas spotkania z członkami Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: Mariusz Tomczak

Do spotkania doszło 22 listopada w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Marszałek zadeklarował gotowość do dialogu i współpracy z samorządem lekarskim, podkreślając, że sam należy do niego i brał aktywny udział w pracach Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Więcej o tym spotkaniu piszemy TUTAJ.

W czasie posiedzenia NRL marszałek Tomasz Grodzki wraz z prezesem Andrzejem Matyją wręczyli nagrody za najlepiej zdany w sesji jesiennej 2019 r. – dr. Łukaszowi Kaczmarkowi (za Lekarski Egzamin Końcowy) i dr. Ewie Izabeli Woszczyk (za Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy). Szerzej o wynikach tegorocznego LEK i LDEK piszemy TUTAJ.