12 lipca 2024

Marszałek Senatu w Naczelnej Izbie Lekarskiej

22 listopada marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki spotkał się z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzejem Matyją w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Tomasz Grodzki i Andrzej Matyja. Foto: Mariusz Tomczak

Następnie marszałek Senatu RP wziął udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

– Poza pełnieniem funkcji marszałka Senatu jestem lekarzem, dlatego naturalnym wydaje się fakt, że pierwsze rozmowy dotyczące sytuacji ochrony zdrowia w naszym kraju chciałbym rozpocząć z samorządem lekarskim – powiedział podczas spotkania z NRL prof. Tomasz Grodzki.

Podczas spotkania rozmawiano o kwestiach dotyczących aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, w tym o warunkach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Marszałek zadeklarował gotowość do dialogu i współpracy z samorządem lekarskim, podkreślając, że sam należy do niego i brał aktywny udział w pracach Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Prof. Tomasz Grodzki zapowiedział, że jedna z jego pierwszych inicjatyw ma dotyczyć ograniczenia biurokracji w ochronie zdrowia w normalnym trybie ustawodawczym. W czasie posiedzenia NRL marszałek Tomasz Grodzki wraz z prezesem Andrzejem Matyją wręczyli nagrody za najlepiej zdany w sesji jesiennej 2019 r. – dr. Łukaszowi Kaczmarkowi (za Lekarski Egzamin Końcowy) i dr. Ewie Izabeli Woszczyk (za Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy).