18 lipca 2024

Mateusz Morawiecki powołany na premiera, Konstanty Radziwiłł zostaje

W poniedziałek prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd prezesa Rady Ministrów. Powołał też członków Rady Ministrów. Szefem resortu zdrowia w dalszym ciągu będzie dotychczasowy minister.

Foto: P. Tracz/KPRM

– To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę stanąć na czele rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Traktuję tę służbę publiczną nie jako władzę, lecz jako element odpowiedzialności i podejmowania decyzji w imieniu obywateli w takim kształcie, żeby obywatelem żyło się jak najlepiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości zaprzysiężenia rządu.

– Mogę obiecać, że będzie to rząd, który będzie czerpał najlepsze doświadczenia z dotychczasowych osiągnięć, a więc będzie to rząd kontynuacji. Naszym punktem odniesienia będzie bezpieczna rodzina, godna praca i mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. To są cele społeczne, które można realizować, kiedy kwitnie gospodarka – oznajmił szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że jego rząd będzie dbać o zachowanie tożsamości kulturowej Polski, jej unikalną kulturę i dziedzictwo. – W tyglu dzisiejszych europejskich i światowych doświadczeń, w ogniu sporów, będziemy kierować się dobrem Rzeczypospolitej i jej obywateli. Nasz rząd będzie też rządem nadziei i optymizmu – zaznaczył nowy szef rządu.

Prezydent powołał nowy skład Rady Ministrów:

 • Mateusza Morawieckiego – na urząd prezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju i finansów,
 • Beatę Szydło – na urząd wiceprezesa Rady Ministrów,
 • Piotra Glińskiego – na urząd wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego,
 • Jarosława Gowina – na urząd wiceprezesa Rady Ministrów i ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
 • Mariusza Błaszczaka – na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji,
 • Antoniego Macierewicza – na urząd ministra obrony narodowej,
 • Witolda Waszczykowskiego – na urząd ministra spraw zagranicznych,
 • Zbigniewa Ziobrę – na urząd ministra sprawiedliwości,
 • Annę Zalewską – na urząd ministra edukacji narodowej,
 • Jana Szyszkę – na urząd ministra środowiska,
 • Elżbietę Rafalską – na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej,
 • Krzysztofa Jurgiela – na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi,
 • Andrzeja Adamczyka – na urząd ministra infrastruktury i budownictwa,
 • Konstantego Radziwiłła – na urząd ministra zdrowia,
 • Marka Gróbarczyka – na urząd ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,
 • Annę Streżyńską – na urząd ministra cyfryzacji,
 • Witolda Bańkę – na urząd ministra sportu i turystyki,
 • Krzysztofa Tchórzewskiego – na urząd ministra energii,
 • Beatę Kempę – na urząd ministra – członka Rady Ministrów,
 • Elżbietę Witek – na urząd ministra – członka Rady Ministrów,
 • Mariusza Kamińskiego – na urząd ministra – członka Rady Ministrów,
 • Henryka Kowalczyka – na urząd ministra – członka Rady Ministrów.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi program działania rządu (czyli exposé). Głosowanie nad wotum zaufania zaplanowano na środę. W piątek, kiedy prezydent przyjął dymisję rządu Beaty Szydło i powierzył jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów, prezydent Duda powiedział, że liczy na dobrą współpracę z nowym premierem. – Jest pan moim premierem, nie tylko będę za pana trzymał kciuki, ale w każdym momencie jestem otwarty na współpracę. Bardzo bym chciał, aby ta współpraca pomiędzy prezydentem, a premierem i ministrami, dobrze się układała – powiedział wówczas prezydent.

Źródło: KPRM