14 kwietnia 2024

Medycyna i technologia. Uniwersytet i politechnika z myślą o pacjentach

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. „Dokument wyznacza strategiczne ramy wspólnych działań uczelni, które w swoich dziedzinach są liderami w Polsce” – poinformował WUM redakcję „Gazety Lekarskiej”.

Foto: WUM

20 stycznia rektorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong i Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba podpisali strategiczne porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu na celu identyfikację strategicznych obszarów badawczych i rozwijanie współpracy zespołów naukowych. Uczelnie chcą też wspólnie działać na rzecz zwiększenia skali zastosowań efektów działalności naukowej w przemyśle biotechnologicznym i działalności klinicznej.

Połączenie sił zespołów badawczych oraz potencjałów zaplecza technicznego obu uczelni ma wspierać udział naukowców WUM i PW w międzynarodowych projektach i sprzyjać pozyskiwaniu środków na badania, rozwój i prace wdrożeniowe. Zespoły naukowe będą wspólnie przygotowywać publikacje w krajowych i światowych pismach naukowych oraz brać udział w seminariach i konferencjach. Planowane są wspólne programy akademickie, a także wymiany naukowców, pracowników i studentów.

W porozumieniu zapisano, że WUM i PW nawiązują strategiczną współpracę „biorąc pod uwagę multidyscyplinarne podejście do procesów tworzenia innowacji oraz zintegrowane zarządzanie działalnością innowacyjną, od odkrycia w ramach badań podstawowych, przez rozwój pomysłu w ramach działalności rozwojowej do etapu komercjalizacji skończonego produktu oraz fakt, iż działalności badawczo-rozwojowej dominują współcześnie modele partnerskie i sieciowe, budowane wokół klastrów naukowych i technologicznych, przy istotnym udziale firm farmaceutycznych i biotechnologicznych (…)”.

W pigułce

Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong: „Jeżeli chcesz iść szybko idź sam, jeżeli chcesz zajść daleko musisz iść razem. Politechnika jest dla nas idealnym partnerem. Współczesna medycyna to nowoczesne technologie, Politechnika oferuje nowoczesne technologie. Bardzo liczymy, że z tej współpracy osiągniemy bardzo konkretne korzyści, ale współpraca ma sens tylko jeżeli obaj partnerzy na tym zyskają”.

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba: „Dziedziny, które reprezentujemy przenikają się, są komplementarne. Medycyna potrzebuje przedstawicieli świata techniki, my z kolei potrzebujemy wyzwań, które stawia nam medycyna. Plany są ogromne, mam nadzieję, że ta współpraca będzie rozkwitać i przyniesie nam wiele ciekawych naukowych efektów. Planujemy także współpracę w dziedzinie dydaktyki”.

Prorektor WUM ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Piotr Pruszczyk: „Jestem przekonany, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, w różnych obszarach, na przykład analizy danych, czy zastosowania sztucznej inteligencji do wspomagania rozpoznań w różnych sytuacjach klinicznych. Inżynieria biomateriałowa jest również dziedziną w której razem możemy osiągnąć więcej. Jeden plus jeden to może być więcej niż dwa”.

Dyrektor Cezamat PW Mariusz Wielec: „Trudno sobie wyobrazić współczesną, nowoczesną medycynę bez korzystania z nowych technologii, a z drugiej strony my na politechnice bardzo chcielibyśmy, aby te technologie, nad którymi pracujemy, miały swoje odzwierciedlenie w medycynie.”

Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych WUM Dorota Szubstarska: „Myślę, że głównym obszarem współpracy z Politechniką Warszawską jest wykorzystanie danych naukowych i danych medycznych. Jest to pole rozwoju w perspektywie najbliższych lat, tym bardziej, że Warszawski Uniwersytet Medyczny jest zainteresowany stworzeniem, być może we współpracy z Politechniką Warszawską, centrum medycyny cyfrowej”.