19 maja 2024

Medycyna na Uniwersytecie Rzeszowskim

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego powstał na bazie istniejącego od 2005 roku Wydziału Nauk o Zdrowiu. Aktualnie na Wydziale Medycznym prowadzone jest kształcenie na ośmiu kierunkach studiów, w tym na lekarskim. Rozmowa z dr. Maciejem Ulitą.

 

W tych budynkach kształcą się przyszli lekarze na Uniwersytecie Rzeszowskim

Jakie są najważniejsze argumenty przemawiające za tym, aby przyszli lekarze studiowali właśnie w Rzeszowie?

Największym atutem naszego Wydziału Medycznego jest młoda i prężna kadra naukowo-dydaktyczna zaangażowana w tworzenie kierunku lekarskiego. Przed rozpoczęciem działalności kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim władze uczelni sprowadziły licznych samodzielnych pracowników nauki z kraju i z zagranicy, m.in. prof. Macieja Machaczkę – hematologa ze Sztokholmu, prof. Andrzeja Przybylskiego – kardiologa z Warszawy, prof. Halinę Bartosik-Psujek –neurologa i prof. Dorotę Darmochwał-Kolarz – specjalistę położnictwa i ginekologii oraz perinatologii z Lublina.

Wykładowcy z dużymi osiągnięciami naukowymi i zawodowymi rozpoczną pracę na UR w październiku bieżącego roku, m.in. prof. Adam Reich – dermatolog z Wrocławia czy prof. Andrzej Cieśla – specjalista chorób zakaźnych z Krakowa. Pracę na Wydziale Medycznym UR podjęli również naukowcy pochodzenia polskiego z USA – państwo Dorota i David Aebischerowie oraz pani doktor Małgorzata Hufleit. Kolejnym atutem dla studentów kierunku lekarskiego jest nowoczesna infrastruktura – Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych kierowane przez prof. Jacka Tabarkiewicza czy Zakład Nauk o Człowieku kierowany przez prof. Stanisława Orkisza.

Zaplecze oraz młoda, otwarta kadra dydaktyczna umożliwia studentom kierunku lekarskiego rozwijanie zainteresowań naukowych. Uczelnia zwraca bardzo dużą uwagę na rozwój naukowy studentów oraz promowanie młodych naukowców, co przekłada się na wysoką pozycję naukową Wydziału Medycznego. Uniwersytet Rzeszowski jest uczelnią pełno-profilową, dzięki czemu innowacyjne koncepcje wielodyscyplinarne powstałe na Wydziale Medycznym mogą być wdrażane we współpracy z innymi wydziałami.

Czy liczba kandydatów chcących studiować na kierunku lekarskim jest większa od tej z lat ubiegłych?

Liczba kandydatów na studia na kierunku lekarskim wynosiła odpowiednio – 36 na miejsce w roku 2015, 24 w roku 2016 oraz 13 w roku 2017. Z roku na rok wzrasta liczba miejsc na studia na kierunku lekarskim w Polsce. Licząc od roku 2015 tylko na studia stacjonarne zwiększono liczbę miejsc o blisko 1200. W związku z tym liczba kandydatów uległa zmniejszeniu, jednak progi przyjęcia pozostają wysokie, co oznacza, że przyszli studenci dobrze oceniają UR jako miejsce nauki zawodu lekarza.

Jakie zmiany ważne z punktu widzenia studentów kierunku lekarskiego zaszły w ciągu ostatnich miesięcy?

W roku akademickim 2017/2018 studenci kierunku lekarskiego UR po raz pierwszy rozpoczną zajęcia z przedmiotów klinicznych w dwóch klinicznych szpitalach wojewódzkich w Rzeszowie. Zajęcia będą odbywać się w nowoczesnych klinikach, oddanych do użytku w ubiegłym lub na początku bieżącego roku, m.in. w II Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Klinice Onko-hematologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Remont i modernizacja kolejnej Kliniki – Ginekologii i Położnictwa KSW nr 2 – zakończy się w grudniu bieżącego roku.

Co planuje uczelnia w związku z przywróceniem stażu podyplomowego?

Przywrócenie stażu podyplomowego będzie prowadziło do zmiany organizacji zajęć klinicznych na ostatnich latach studiów. Obecnie na szóstym roku studiów na kierunku lekarskim jest zaplanowane praktyczne nauczanie kliniczne. Przywrócenie stażu podyplomowego sprawi, że część zajęć zaplanowanych wcześniej do realizacji na roku czwartym i piątym, będzie mogło odbywać się również na szóstym roku studiów. Przyniesie to korzyści zarówno dla studentów, jak i kadry dydaktycznej. Przy skoncentrowaniu dużej ilości przedmiotów na pierwszych pięciu latach studenci mieli trudności z opanowaniem dużej ilości materiału i przygotowywaniem się do sporej ilości egzaminów w jednej sesji. Przywrócenie stażu pozwoli na bardziej racjonalne rozplanowanie zajęć oraz egzaminów w każdej sesji.