20 maja 2024

Medycyna pracy: Jest pomysł na oszczędności

Kiedy w wyszukiwarce google wpiszemy wyrazy „medycyna pracy” to jako podobne pojawiają się takie frazy jak: „lekarz medycyny pracy nfz” „lekarz medycyny pracy prywatnie”, „lekarz medycyny pracy tanio”, „badania medycyny pracy”, „lekarz medycyny pracy cennik”. Nie pojawia się jednak słowo „oszczędności”.

Prezentacja raportu

Tymczasem autorzy raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016” przygotowanego w oparciu o dane Medicover oraz ogólnodostępne raporty ZUS i GUS uważają, że o 11 mld zł mniej mógłby wydawać budżet państwa, a pracodawcy 726 zł w przeliczeniu na jednego pracownika, gdyby opieka medyczną była efektywna i traktowano ją jako inwestycję, a nie koszt.

– Zdecydowaliśmy, iż w tegorocznej edycji raportu zwrócimy szczególną uwagę na analizę najczęstszych problemów zdrowotnych pracowników poszczególnych grup zawodowych, zarówno pracowników produkcyjnych, mobilnych, biurowych, jak i zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych – tłumaczy dr hab. Bożena Walewska-Zielecka, współautorka raportu.

– W tym celu przeanalizowaliśmy dane ponad 255 tysięcy osób aktywnych zawodowo w wieku 18-67 lat, reprezentujących większość branż polskiej gospodarki. Dzięki analizie już dziś wiemy, które obszary zdrowotne wymagają szczególnej uwagi – dodaje. Jak pokazuje raport, głównym problemem zdrowotnym, który dotyka pracowników analizowanych grup zawodowych, jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała. W badanej populacji mniej niż połowa osób ma prawidłowe BMI, w tym jedynie co trzeci mężczyzna.

– Dane te są niepokojące, gdyż nieprawidłowa waga może być przyczyną wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy czy chorób układu krążenia. Raport wskazuje też na dość istotne problemy z cholesterolem. Prawie połowa osób aktywnych zawodowo ma prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego. Uzyskane wyniki to wyraźny sygnał dla pracowników, jak i systemu ochrony zdrowia, jak ważna jest dziś inwestycja w edukację w zakresie zdrowego odżywiania i profilaktykę zdrowotną – podkreśla dr Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, współautorka raportu.

Na kolejnym miejscu, pod względem częstości występowania, uplasowały się choroby układu oddechowego, stanowiące największe obciążenie dla pracowników na stanowiskach decyzyjnych – 41  procent oraz wśród pracowników mobilnych – 39,5 procenta. Ten problem dotyczy również pozostałych grup zawodowych.

Pamiętając o aspektach ekonomicznych choroby, w tym roku istotną część raportu przeznaczono na szczegółową analizę kosztów pracodawcy, związanych z najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi. W analizie ekonomicznej autorzy raportu odpowiedzieli na jedno  z najważniejszych pytań: od czego zależy koszt choroby.

Do analizy wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników, następnie przeprowadzono standaryzację według kryterium wieku, która pozwoliła na porównanie populacji Medicover z populacją pracowników ubezpieczonych w ZUS. W dalszej kolejności obliczono koszty absencji chorobowej i nieefektywnej obecności w pracy (prezenteizmu) dla pracowników w modelu Medicover oraz ogólnej populacji pracowników w Polsce.

– Porównując model opieki w Medicover z danymi ZUS, obliczyliśmy, iż pracodawca, inwestując w naszą opiekę, oszczędza w ciągu roku na kosztach choroby aż 726 zł w przeliczeniu na każdego pracownika. Różnica ta została obliczona na podstawie siedmiu najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich wśród polskich pracowników i obejmuje zarówno koszty nieobecności w pracy, jak i obniżonej efektywności związanej z chorobą – podkreśla Artur Białkowski, wiceprezes Medicover Polska.

Zakładając, że każdy pracodawca zainwestowałby w model opieki zdrowotnej prowadzony przez Medicover Polska, budżet państwa mógłby zaoszczędzić w skali roku ok. 11,8 mld zł. Autorzy tych wyliczeń nie wzięli jednak pod uwagę m.in. tego, że pod wieloma względami pacjenci z wykupionymi prywatnymi pakietami ubezpieczeniowymi prawdopodobnie mocno różnią się od ogółu populacji.

– Analiza ekonomiczna przedstawiona w raporcie daje nam jasną odpowiedź na pytanie, czy wydatki na wysokiej jakości opiekę medyczną to koszt, czy inwestycja. Przy oszczędnościach sięgających 726 zł na każdego pracownika dla wszystkich jest jasne, że wdrażanie długofalowych, wielowymiarowych  i interesujących dla pracowników programów profilaktyczno-leczniczych może przynieść pracodawcy wyłącznie korzyści  – komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.