27 maja 2024

Medyk nie powinien skupiać się na wypełnianiu przesadnej dokumentacji

Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2 nie powinien skupiać się na wypełnianiu nadmiernej dokumentacji medycznej, lecz na pomocy pacjentom.

Foto: pixabay.com

Między innymi w taki sposób Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uzasadniło negatywne zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Stanowisko w tej sprawie Prezydium NRL podjęło 3 grudnia. „Prezydium NRL, analogicznie jak w stosunku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwraca uwagę, że projektowane rozporządzenie utrzymuje niemal cały zakres szczegółowości dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiocie leczniczym. Samorząd lekarski oczekuje, że zakres wymaganej dokumentacji medycznej w szpitalach tymczasowych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, a nie utrzymany na dotychczasowym poziomie rozbudowania” – wskazano w podjętym stanowisku.