24 maja 2024

Mentorzy okręgowej izby lekarskiej

Prof. Jadwiga Buczkowska-Radlińska, prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska oraz dr Łukasz Jodko zostali uhonorowani tytułami „Mentora” Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 r.

Foto: pixabay.com

Tytuły przyznano podczas posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, które odbyło się pod koniec lutego w formie wideokonferencji.

Tytuł „Mentora” przyznawany jest członkom OIL w Szczecinie szczególnie zasłużonym dla środowiska lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego w przekazywaniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, lub za szczególne podejście do początkujących adeptów sztuki lekarskiej i lekarsko-dentystycznej, lub zasłużonym w organizacji szkolenia i doszkalania lekarzy oraz lekarzy dentystów.