27 maja 2024

Metformina – „stary” lek z nowymi wskazaniami

Wojskowy Instytut Medyczny uzyskał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych na realizację niekomercyjnego badania klinicznego polegającego na wykorzystaniu znanego leku przeciwcukrzycowego – metforminy, jako uzupełnienia standardowego leczenia pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym.

Metformina C4H11N5

Choroba niedokrwienna serca oraz związane z nią powikłania to nadal jedna z głównych przyczyn przyjęć do szpitala i zgonów w krajach rozwiniętych.

Leczeniem z wyboru zawału serca jest plastyka naczyń wieńcowych (angioplastyka), tj. udrożnienie zwężonej tętnicy, pozwalające na przywrócenie napływu krwi do mięśnia serca.

Choroba wieńcowa jest chorobą przewlekłą. Jej odwrócenie, podobnie jak osiągnięcie trwałej remisji jest na obecnym etapie rozwoju medycyny nieosiągalne. W związku z tym, obecnie poszukuje się możliwości jak najdłuższego zachowania drożności zarówno naprawionych naczyń jak i tych, które nie wymagały dotąd interwencji.

Głównym celem realizowanego badania jest ocena, na ile metformina dodana do standardowego leczenia, jakie uzyskuje pacjent w przebiegu zawału mięśnia serca, zmniejszy nawroty aktywnej choroby wieńcowej i interwencji z tego powodu. Obecnie, toczy się wiele badań odnoszących się do kwestii poprawy rokowania u pacjentów po przebytym zawale serca, dlatego poszukiwanie roli metforminy w tym procesie wydaje się być ze wszech miar wskazane.

W badaniu udział weźmie niemal 2 tys. chorych z 14 ośrodków naczyniowych w Polsce. Placówki, w których będzie toczyło się badanie, to:

  • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
  • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,
  • 12 ośrodków grupy Scanmed.

Badanie realizowane jest przez Wojskowy Instytut Medyczny, pod przewodnictwem kardiologa prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka (głównego badacza), kardiologa interwencyjnego dr. n. med. Piotra Kwiatkowskiego oraz diabetologa dr hab. Edyty Sutkowskiej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.