19 maja 2024

Miejsce hipertermii w polskiej medycynie

W dniach 20-21 października Polskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej (PTHO) organizuje konferencję pt. Miejsce hipertermii w polskiej medycynie.

Rozwój nowych technologii leczenia w radioterapii i chirurgii, postęp w leczeniu systemowym, wprowadzenie coraz nowocześniejszych metod diagnostycznych przyczyniają się do realizacji lepszych wyników leczenia z respektowaniem jakości życia pacjenta onkologicznego.

Hipertermia jako terapia wspomagająca w onkologii w znaczący sposób wpisuje się w proces poprawy jakości życia leczonego pacjenta zgodnie z założeniami leczenia integracyjnego w onkologii. Na tegoroczną konferencję zostali zaproszeni wybitni naukowcy z dziedziny hipertermii z różnych stron świata. Oprócz polskich wykładów usłyszymy wystąpienia gości z USA, Holandii, Szwajcarii, Niemiec, Rosji i Chin.

Tematem wiodącym konferencji będą współczesne metody zastosowania hipertermii w leczeniu onkologicznym oraz aktualny stan badań klinicznych w tym kierunku. Przedstawimy standardowe sposoby leczenia systemowego w połączeniu z metodą hipertermii. Jedna z sesji poświęcona zostanie procesom immunologii i biologii molekularnej występujących w trakcie leczenia hipertermią.

W skład Komitetu Naukowego weszli:

  • dr hab. Bogdan Michalski, prezes PTHO,
  • prof. dr hab. Andrzej Roszak, sekretarz PTHO,
  • prof. dr hab. Zbigniew Kojs, członek zarządu PTHO,
  • prof. dr. hab. Wiesław Kozak, kierownik Zakładu Immunologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • prof. dr hab. Urszula Mazurek, kierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • dr Alexander von Ardenne, prezes Instytutu Badawczego Von Ardenne w Dreźnie,
  • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk, ordynator oddziału Onkologii Ginekologicznej w BCO,
  • dr Ewa Chmielowska, koordynator Oddziału Klinicznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Konferencja odbędzie się w Piekarach Śląskich. Na chwilę obecną została objęta honorowymi patronatami: Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Więcej informacji na stronie www.konferencja2017.ptho.pl. Patronat medialny nad konferencją objęła „Gazeta Lekarska”.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Joanna Konarzewska-Król