24 czerwca 2024

Migotanie przedsionków niedoszacowane

Ryzyko migotania przedsionków związane z lekami onkologicznymi może być niedoszacowane – wskazuje badanie opublikowane w Journal of the American College of Cardiology.

Foto: pixabay.com

W tym prestiżowym czasopiśmie ukazało się badanie, w którym sprawdzono liczbę incydentów migotania przedsionków w badaniach klinicznych. Analizie poddano 191 badań klinicznych II i III fazy, w których łącznie przebadano 16 leków onkologicznych stosowanych w monoterapii.

Częstość zgłaszania migotania przedsionków zależnie od rodzaju badanego leku wahała się od 0,26 do 4,92 na 100 osobolat. W grupie otrzymującej placebo zgłoszono 0,25 incydentów migotania przedsionków na 100 osobolat.

Autorzy pracy podkreślają, że wiele leków onkologicznych może zwiększać ryzyko migotania przedsionków. Bardzo ważne jest zatem, aby na etapie badań klinicznych zidentyfikować te z nich, które szczególnie podnoszą to ryzyko, co pozwoli objąć pacjentów stosujących te leki szczególnym nadzorem kardiologicznym.

Źródło: https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jaccao.2022.11.019