12 lipca 2024

Mikołajki w Domu Lekarza Seniora

6 grudnia, czyli w Mikołajki, delegacja Naczelnej Izby Lekarskiej uczestniczyła w przedświątecznym spotkaniu w Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie.

Foto: Mariusz Tomczak

Podczas uroczystości przedstawiciele samorządu lekarskiego wręczyli pensjonariuszom upominki.

– Pojechaliśmy złożyć życzenia z drobnymi, mikołajkowymi upominkami, jako symbolem pamięci o naszych starszych koleżankach i kolegach, o naszych mistrzach. Doceniamy ich pracę, jesteśmy ich kontynuatorami, staramy się o nich pamiętać – mówi Kazimierz Kłodziński, przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów.