24 maja 2024

Minister Gryza, PSZ a kompleksowość AOS

W trzecim dniu 37. posiedzenia posłowie wysłuchali informacji Ministra Zdrowia o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych. Na forum Sejmu przedstawił ją podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza.

Foto: Krzysztof Białoskórski

W ramach informacji wiceszef resortu scharakteryzował podstawowe założenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322).

Według Piotra Gryzy podstawowym celem projektu jest poprawienie dostępu dla pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności przez zapewnienie kompleksowości i koordynacji działań ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych.

Wiceminister zdrowia wyjaśnił, że proponowane zmiany są konieczne z uwagi na problemy związane z funkcjonowaniem obecnego systemu kontraktowania świadczeń.

Jak powiedział wiceminister Piotr Gryza, zgodnie ze stanowiskiem rządu, zmiany wprowadzane projektem, oprócz ogólnego uporządkowania sektora szpitalnego, przyniosą realne korzyści w postaci poprawy koordynacji ciągłości opieki nad pacjentem i bardziej racjonalnego gospodarowania środkami na opiekę zdrowotną.

Powinny też zwiększyć stabilność finansową szpitali, a przez to poprawić warunki do inwestowania i rozwoju. Mają również pomóc w dostosowaniu struktury wewnętrznej podmiotów leczniczych do aktualnych potrzeb zdrowotnych. Nad informacją Sejm przeprowadził dyskusję i przyjął ją do wiadomości.