23 kwietnia 2024

Minister Katarzyna Sójka na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej

Dialog jest najważniejszy – powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w Warszawie. W piątek 25 sierpnia 2023 r. nowa szefowa resortu spotkała się z Naczelną Radą Lekarską (NRL).

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

Od wielu lat nowo wybrani szefowie resortu zdrowia goszczą na pierwszych posiedzeniach NRL tuż po objęciu urzędu.

– Cieszę się, że w tym gorącym czasie, mimo toczącej się kampanii wyborczej, tradycji stało się zadość i nowo wybrany minister zdrowia przyjął zaproszenie – podkreślił na początku prezes NRL Łukasz Jankowski. – Jest pani gościem Naczelnej Rady Lekarskiej, w której skład wchodzi 75 członków reprezentujących 24 okręgowe rady lekarskie – dodał.

– Moje powołanie na dwa miesiące przed wyborami to pewien wyznacznik pracy, którą będziemy w najbliższych dniach podejmować. Jestem otwarta na dobry dialog, na dobrą współpracę, na to, żeby osiągać kompromisy. Mam nadzieję, że uda się nam zrobić wiele dobrego – powiedziała minister Katarzyna Sójka, która do siedziby NIL przyjechała z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem.

Odnosząc się do postulatów samorządu lekarskiego, określanych jako „siódemka NIL”, minister zdrowia powiedziała, że część z nich jest już wdrażana. Czego one dotyczą?

Postulaty samorządu lekarskiego

10 sierpnia prezes NRL przekazał Katarzynie Sójce listę postulatów samorządu, które wymagają pilnego wdrożenia. Oto one:

  1. Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatow.
  2. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.
  3. Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.
  4. Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.
  5. Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.
  6. Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.
  7. Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.