18 kwietnia 2024

Minister nie chce cyfryzować na siłę, ale wydruki odejdą do lamusa

Podczas XIV Forum Rynku Zdrowia, które w zeszłym tygodniu odbyło się w Warszawie, eksperci odnieśli się m.in. do kwestii cyfryzacji i wprowadzania e-recept. Nie zabrakło też pytań o technologie informatyczne w systemie opieki zdrowotnej.

Foto: archiwum

–  Nie mam ambicji, by w zakresie recept cyfryzować Polskę na siłę. Jeżeli pacjent chce wydruk, to go otrzyma, jego wola jest najważniejsza – powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas debaty „E-zdrowie w Polsce”.

– Należy jednak dążyć do tego, by papierowych wydruków było jak najmniej. Jak? Poprzez pokazywanie korzyści ze stosowania e-recept – podkreślił Janusz Cieszyński. Jak podsumował wiceminister, pierwsza faza pilotażu e-recepty już się zakończyła i Ministerstwo Zdrowia „wszystko, co chciało sprawdzić, sprawdziło”.

Cieszyński zaznaczył, że pacjenci są w stanie e-receptę otrzymać, zrealizować, a lekarze nie mają problemu z jej wystawieniem. – W ramach pilotażu udało się znacznie przekroczyć oczekiwania w zakresie ilości wystawionych e-recept. Zakładaliśmy 5 tysięcy, wystawiono 40 tysięcy. Zebrano doświadczenia od wielu lekarzy, farmaceutów – mówił wiceminister zdrowia.

Dodał, że największym sukcesem pilotażu jest też to, że w jego trakcie dołączyły do programu kolejne miejscowości, a resort zdrowia przeszedł już do kolejnego, niezwykle istotnego elementu, czyli podłączania do systemu aptek. – Dzięki współpracy z izbą aptekarską i resortem finansów opracowaliśmy instrument, który ma wspierać zakup sprzętu – podkreślił Janusz Cieszyński.

O planowanych projektach Ministerstwa Zdrowia dotykających obszaru telemedycyny mówiła podczas sesji pt.: „Telemedycyna w systemie ochrony zdrowia” Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia. – Jesteśmy na etapie negocjacji projektu telemedycznego, który będzie finansowany ze środków norweskich – powiedziała Agnieszka Kister, dodając, że za kilkadziesiąt godzin odbędzie „duże spotkanie negocjacyjne” ze stroną norweską, dlatego nie chciałaby mówić o szczegółach.

– Na pewno rozpoczniemy od wypracowania w ramach polsko-norweskich grup eksperckich złożonych przede wszystkim z praktyków, lekarzy, profesorów medycyny, pewnych ścieżek terapeutycznych. Wstępnie myślimy o siedmiu dziedzinach medycyny. Chcielibyśmy, by prace rozpoczęły się w pierwszej połowie przyszłego roku, tak by maksymalnie w 2020 roku mieć już gotowe produkty – mówiła dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

– Nieefektywny system wzbogacony o informatykę nadal pozostaje nieefektywny, tyle, że dużo droższy. Informatyka może tylko wspierać mądre zmiany systemowe – mówił Krzysztof Groyecki, wiceprezes zarządu Asseco Poland. Dodał, że obecnie resort zdrowia wykazuje niespotykaną od wielu lat determinację we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług, on sam nie jest natomiast przekonany, czy ta determinacja przełoży się na wzrost efektywności systemu.

W ramach XIV Forum Rynku Zdrowia odbyło się 21 dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny, dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, koordynowaną opiekę zdrowotną, polskie e-zdrowie, telemedycynę, wyzwania w onkologii i hematoonkologii oraz problematykę szczepień i rehabilitacji. Pierwszy dzień FRZ zwieńczyła gala, podczas której wręczono Portrety Polskiej Medycyny 2018.