29 lutego 2024

Minister zdrowia zatwierdził programy specjalizacji lekarskich

Minister zdrowia zatwierdził 32 zaktualizowane programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych – poinformowało w środę Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Foto: pixabay.com

Do końca pierwszego kwartału 2023 roku nowe programy znajdą się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK). Będą załączone do Elektronicznej Karty Specjalizacji (EKS).

Dotychczas opublikowano 73 programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych. „Pozostałe są na końcowym etapie opracowywania w zespołach ekspertów. Lekarzy, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku wiosennego postępowania kwalifikacyjnego, będą obowiązywać wyłącznie nowe programy szkolenia” – informuje CMKP na stronie internetowej.

Opracowaniem dokumentów zajmują się zespoły eksperckie powołane przez dyrektora CMKP prof. Ryszarda Gellerta. Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na ich czele znajdują się konsultanci krajowi z danej dziedziny medycyny. W składzie zespołów są przedstawiciele CMKP, a także Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), konsultanta krajowego i towarzystw naukowych z danej dziedziny.

Treść wszystkich programów znajduje się na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/lekarze-i-lekarze-dentysci.

Samorząd lekarski ma wątpliwości

Kilka tygodni temu pojawiły się kontrowersje wokół aktualizacji programów szkolenia specjalizacyjnego. Dotyczyły one m.in. skrócenia czasu ich trwania (z pięciu do czterech lat), np. w dziedzinie onkologii klinicznej, diabetologii i chorób płuc. W tej sprawie głos zabrał m.in. samorząd lekarski.

„Wątpliwości dotyczące opublikowanych na stronie CMKP wersji programów obejmują w szczególności praktyczną dostępność do wymaganych w programach procedur, skrócenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego i zmiany w zakresie odbywania obowiązkowych dyżurów na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych” – czytamy w apelu Prezydium NRL.

Stanowiska towarzystw naukowych

Jak wynika ze stanowiska Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), członkowie zespołu, który opracowywał nowy program, nie zostali poinformowani o planowanym skróceniu czasu trwania specjalizacji o rok. „Opublikowany program nie odzwierciedla stanowiska zespołu” – podkreśliło PTAiIT.

Podobne oświadczenie wydało Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (PTChP). W opublikowanym stanowisku członkowie zespołu, którzy uczestniczyli w tworzeniu programu specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, napisali, że planowane skrócenie czasu jej trwania z pięciu do czterech lat odbyło się bez ich wiedzy.