24 czerwca 2024

Ministerialne przeglądy akredytacyjne – opłaty

Resort opublikował komunikat dotyczący prowadzenia przeglądów akredytacyjnych w zakresie określonego zakładu leczniczego oraz udzielania przez ministra zdrowia akredytacji.

Foto: pixabay.com

„W związku ze zmianami strukturalnymi podmiotów leczniczych, w tym w szczególności poszerzaniem działalności przez te podmioty o nowe jednostki organizacyjne lub zakłady lecznicze, informujemy, że w zakresie spełnienia standardów, określonych w obwieszczeniach ministra zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali,
 • udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne,
 • udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień,
 • udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej,

udzielana jest akredytacja podmiotowi leczniczemu, wnioskującemu o udzielenie akredytacji, w zakresie działalności zakładu leczniczego spełniającego wymagania wskazanych standardów. Opłata naliczana jest odrębnie z tytułu procedury oceniającej każdy zakład leczniczy.

Tym samym, w przypadku podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w:

 • zakładzie leczniczym, na który składają się jednostki organizacyjne w różnych miejscach wykonywania działalności – wydawana jest przez ministra zdrowia jedna akredytacja dla podmiotu leczniczego w zakresie określonego zakładu leczniczego. Liczba wizyt akredytacyjnych jest zależna od złożoności struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, lub
 • zakładach leczniczych – akredytacja wydawana jest przez ministra zdrowia dla podmiotu leczniczego w zakresie działalności danego zakładu leczniczego. Tym samym tyle ile zakładów w danym podmiocie leczniczym, tyle ewentualnych wizyt akredytacyjnych, w zależności od wniosku podmiotu leczniczego.”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2006 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U z 2016 r. poz.2135);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. 1216);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ. poz. 24);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz. Urz. MZ. poz. 67);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień. (Dz. Urz. MZ. poz. 28);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ. poz. 42).