12 czerwca 2024

Mistrzostwa Polski Lekarzy w piłce siatkowej

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Polski Lekarzy w piłce siatkowej, które odbędą się w dniach 26-28 marca 2015 r. w Wieluniu w hali sportowej WOSiR przy ul. Częstochowskiej 35. Organizatorem imprezy jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi.

Program zawodów:

26.03.2015 (czwartek):

  • godz. 20.00 – losowanie – Hotel KING w Kraszkowicach.

27.03.2015 (piątek):

  • godz. 9.00-18.00 – rozgrywki – hala WOSIR,
  • godz. 20.00 – kolacja integracyjna – Hotel KING.

28.03.2015 (sobota):

  • godz. 9.00-18.00 – rozgrywki – hala WOSIR,
  • godz. 20.00 – uroczysta kolacja – Hotel KING.

Zasady uczestnictwa:

Prawo startu w Mistrzostwach Polski Lekarzy mają tylko lekarze medycyny i lekarze stomatologii (dokument potwierdzający ukończenie uczelni lub prawo wykonywania zawodu – kserokopia).

System zawodów:

MPL rozgrywane będą systemem turniejowym, zgodnie z „Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siatkową” wydanymi przez PZPS. Spotkania będą grane do 2 (dwóch) wygranych setów, w przypadku 1:1, seta decydującego gra się do 15 punktów (z przewagą 2 punktów).

W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdym z każdym”. Za zwycięstwo w meczu zespół otrzymuje 2 pkt. Za przegranie meczu 1 punkt, za walkower 0 punktu. Kolejne mecze rozpoczynają się 15 minut po meczu zakończonym. Losowanie grup odbędzie się 26.03.2015 r. o godz. 20.00 w Hotelu KING w Kraszkowicach.

Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty uczestnictwa (noclegi, wyżywienie, przejazdy) pokrywa uczestnik. Opłata startowa wynosi 600,00 zł od zespołu, która należy wpłacić do 28.02.2015 r. na konto OIL w Łodzi: PKO BP SA I/O w Łodzi 90102033520000160200100362 (z dopiskiem „siatkówka lekarzy”).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia (nazwa zespołu, imienna lista zawodników, dokładny adres OIL, telefon osoby „kontaktowej” – kierownika zespołu) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2015 r. na adres: bognakanicka@wp.pl i m.rydz@hipokrates.org.

Nagrody i wyróżnienia:

Zwycięzcy (I, II, III miejsce) otrzymają medale, okolicznościowe puchary. Wyróżnieni zawodnicy (atakujący, rozgrywający, Libero, MPV) otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Postanowienia końcowe:

Ewentualne sprawy sporne rozpatrywane będą na miejscu przez sędziego głównego i organizatora. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie MPL.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Bogna Kanicka – tel. 604-94-74-86, e-mail: bognakanicka@wp.pl,
  • Mirosław Kanicki – tel. 602-516-139, e-mail: miewma@wp.pl.