21 kwietnia 2024

Mistrzostwa w brydżu sportowym

W dniach 18-19 czerwca 2016 r. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawski Związek Brydża Sportowego, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają do udziału w V Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjna nazwą „Misja”.

Foto: Lidia Sulikowska

Impreza odbędzie się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36B w terminach:

  • 18 czerwca, godz. 11.00 – turniej par na zapis maksymalny,
  • 18 czerwca, godz. 16.00 – turniej, par na punkty meczowe,
  • 19 czerwca, godz. 9.00 – turniej indywidualny,
  • 19 czerwca, godz. 13.30 – turniej teamów.

Mistrzostwa skierowane są do brydżystów – członków samorządów zawodowych: adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych.

Organizatorzy proszą o zgłoszenia uczestnictwa do 14 czerwca na następujące adresy:

  • Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Krzysztof Makuch: krzysztofmakuch@hipokrates.org,
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Jerzy Kotowski: j.kotowski@maz.piib.org.pl.