12 kwietnia 2024

Młode osoby po udarze mają pod górkę

Udar mózgu jest chorobą występującą głównie u osób starszych, jednak 10 proc. udarów występuje u osób przed 50. rokiem życia. Okazuje się, że młode osoby po udarze mają wyższe ryzyko rozwoju nowotworu.

Foto: pixabay.com

W ostatnich latach zauważono wzrost liczby udarów mózgu u młodych osób, podczas gdy liczba udarów u starszych osób pozostaje na tym samym poziomie. Przyczyny udaru nie udaje się ustalić u około 1/3 młodych osób.

W badaniu przedstawionym na tegorocznym kongresie „European Stroke Organisation Conference” (więcej na ten temat pisze portal medyczny Medscape) sprawdzono, czy wystąpienie udaru mózgu ma wpływ na ryzyko rozwoju nowotworu.

W tym celu w holenderskiej bazie danych chorych na nowotwory zidentyfikowano ponad 27,5 tysiąca osób między 15. a 49. rokiem życia, które w przeszłości przebyły udar mózgu oraz ponad 362,5 tysiąca osób z udarem po 50. roku życia. Ryzyko wystąpienia nowotworu po wystąpieniu udaru mózgu w młodszej grupie po 10 latach obserwacji wynosiło 3,7 proc., a w grupie starszej 8,5 proc. Wyniki te porównano do dopasowanej wiekowo populacji osób zdrowych.

Zauważono, że osoby z udarem niedokrwiennym mózgu przed 50. rokiem życia miały 2,6 razy wyższe ryzyko nowotworu niż ich zdrowi rówieśnicy, a osoby z udarem krwotocznym aż 5,4 razy wyższe. Osoby po 50. roku życia miały jedynie 1,2 razy większe ryzyko rozwoju nowotworu po wystąpieniu udaru mózgu. Najwyższe ryzyko rozpoznania nowotworu występowało przez pierwsze dwa lata od udaru.